EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

9. IV. 2014 BESEDA NA TÉMU EUROVOĽBY 2014 S POSLANCOM NR SR RICHARDOM SULÍKOM

S blížiacim termínom volieb do Európskeho parlamentu 2014 / Eurovoľby 2014 /, ktoré sa v SR uskutočnia 24. V. 2014 a v rámci ktorých budeme na našom území voliť 13 europoslancov, rozhodla sa politická strana Sloboda a Solidarita / SaS / zvýšiť informovanosť o týchto voľbách aj cestou besied na stredných školách. Besedy boli zamerané na prvovoličov a ich cieľom bolo presvedčiť ich na účasti vo voľbách, ktoré patria medzi „najneobľúbenejšie“ . Aj keď sa u nás voľby do Európskeho parlamentu konali len dvakrát, v obidvoch prípadoch bola volebná účasť najnižšia v histórii Európskej únie. V roku 2004 sa k urnám dostavilo len 16,96% voličov, teda zhruba každý šiesty občan. Výrazne lepšie to nebolo ani v posledných eurovoľbách v roku 2009. Vtedy voľby do Európskeho parlamentu oslovili len 19,63% Slovákov. Preto aj na našu školu prišiel 9. IV. 2014 besedovať so žiakmi vyšších ročníkov na tému významu Eurovolieb 2014 a fungovania EÚ sám predseda strany SaS a poslanec NR SR pán Richard SULÍK. Časť reakcii na jeho vystupovanie počas besedy prinášame od žiakov III.A zo študijného odboru chov koní a jazdectvo.

M. K.

Diskusia s pánom Sulíkom potvrdila že jeho postoj na EÚ je mierne povedané kontroverzný. Nechápem, prečo kandiduje v blížiacich sa voľbách za europoslanca, keď jeho vystúpenie bolo poznačené kritikou fungovania EÚ / napr. načo nám je EÚ, keď nám všetko prikazujú, zakazujú, rozhodujú o nás – bez nás a pod. / Samozrejme, že niektoré jeho informácie boli zaujímavé, hlavne tie, ktoré sa týkali platov poslancov.

J. D.

Podľa môjho názoru bol na môj vkus až príliš sebavedomý, ale na druhej strane aj zábavný. Dozvedela som sa, aké majú platy politici a jeho osobný názor na EÚ a Europarlament. Bolo to veľmi zaujímavé vidieť a počuť jedného z poslancov NR SR a súčasne predsedu jednej z politických strán takto naživo. Jeho názory mi pripadali zaujímavé a pravdivé a bolo vidieť , že vie o čom rozpráva. Dozvedela som sa aj o rôznych politikoch o ktorých som predtým vedela veľmi málo alebo vôbec nič. Týmto mám v tejto oblasti lepší prehľad v politike, ako som ho mala pred týmto stretnutím.

Š. D.

Moje dojmy zo besedy s pánom Sulíkom by som zhrnula nasledovne. Podľa mňa je to sympatický muž, ktorý má veľké vedomosti. Odpovedal na všetko, na čo sme sa pýtali a aj on sám kládol otázky účastníkom besedy. Kvitovala som aj humorne ladené odpovede. Niektoré veci, ktoré som sa od neho dozvedela, boli pre mňa novinkou a preto mu ja za jeho účasť na besede veľmi ďakujem a som rada, že prišiel aj na našu školu a mohli sme s ním podiskutovať.

K. G.

Besedu s pánom Sulíkom a svoje osobné dojmy z jeho osoby, hodnotím ako veľmi dobré.Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii ohľadom fungovania NR SR a Európskeho parlamentu.

M. D.

Vystúpenie pána Sulíka na našej škole v rámci besedy hodnotím ako kontroverzné- On sám sa mi javil sebavedomý, „ukecaný“, ale celkom vtipný. Beseda mi dala nový, svieži pohľad na politiku, lebo nám zaujímavo a presvedčivo rozprával o fungovaní Európskemu parlamentu a EÚ ako takej. Jeho niektoré svojské hodnotenia obidvoch inštitúcii však u mňa vzbudili aj protirečivé pocity, ktoré spôsobili, že mi bol v určitých momentoch diskusie až nesympatický. Preto, keby som sa volieb zúčastnila, nie som si istá, či by som mu dala hlas. Každopádne, však môžem konštatovať, že diskusia bola zaujímavá a myslím, že prospešná pre všetkých zúčastnených žiakov.

A. H.

Nemám naňho pozitívny názor, lebo si myslím, že v mnohých veciach, ktoré odzneli z jeho vystúpenia nebol objektívny a tieto jeho besedy na stredných školách sú len výrazom zúfalstva ostať v politike na pôde Európskeho parlamentu, lebo podľa posledných volebných preferencii má malú šancu pôsobiť v budúcom volebnom období ako poslanec NR SR.

P. L.

Beseda s pánom Sulíkom mi nedala vôbec nič. Politiku dáko nesledujem a osobne si myslím, že súčasní politici , poberajúci nehorázne platy, nepomáhajú jednoduchým ľuďom riešiť ich každodenné problémy, ale ani problémy fungovania štátu. / zdravotníctvo, školstvo a pod. /

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2013/2014

9. X. 2013 PRACOVNÁ NÁVŠTEVA PREDSEDU ŽSK ING. JURAJA BLANÁRA NA NAŠEJ ŠKOLE :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2010/2011

2. VI. 2011 PRACOVNÁ NÁVŠTEVA MINISTRA ŠKOLSTVA , VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU ING. EUGENA JURZYCU NA NAŠEJ ŠKOLE :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2005/2006

ŠTÁTNA TAJOMNÍČKA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECI SR MAGDA VAŠÁRYOVÁ ODOVZDÁVALA MATURITNÉ VYSVEDČENIA :

www.polytechnika.sk/index.php

 

autor: T.H

Fotogaléria

Atmosféra v triede pred príchodom pána Sulíka.
Ešte posledné pokyny od pani učiteľky
Ing. Haluškovej.
Malé meškanie pána Sulíka využil pán riaditeľ na
informovanie o Eurovoľbách 20
Hlavný pozorovateľ príchodu pána Sulíka.
Matej Šuchtár IV.ŠP , študijný
Už prichádza !
Pána Sulíka privítal pán riaditeľ.
A beseda sa mohla začať.