EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

PIATOK 11. IV. 2014 BOL NA NAŠEJ ŠKOLE NIELEN V ZNAMENÍ NARCISOV.....

Piatok 11. IV. 2014 bol na našej škole nielen v znamení narcisov, lebo sme sa zúčastnili aj ďalších podujatí o ktorých vás chceme stručne informovať.

 

Tento deň sme sa už tradične stali súčasťou jedinečného projektu pomoci a nádeje. Deň narcisov Tohtoročné posolstvo Dňa narcisov: "Deň, keď sú slová zbytočné", oslovuje všetkých, ktorí chcú pomôcť bez zbytočných rečí. Častokrát sa aj v bežnom živote stretávame s tým, že sa o niečom hovorí, no kd príde čas na činy, tak sa nič neudeje. Preto aj v boji proti rakovine rozhodujú reálne skutky a nie prázdne slová. Sme radi, že aj tento XVIII. ROČNÍK DŇA NARCISOV neostal na našej škole bez povšimnutia a hlavne aktivitou tried I.A študijný odbor chov koní a jazdectvo a I.P študijný odbor potravinárstvo so zameraním na podnikanie v potravinárstve sa podarilo uskutočniť finančnú zbierku, z ktorej Liga proti rakovine financuje projekty zamerané nielen na prevenciu, ale aj skvalitnenie prístrojového vybavenia na onkologických oddeleniach a priamu pomoc pacientom, ktorí sú postihnutý touto zákernou chorobou. Súčasťou aktivity obidvoch tried bolo, tak ako v minulých ročníkoch, zabezpečenie informovania o prevencii a boji proti rakovine pomocou tlačových materiálov, ktoré boli umiestnené nielen na nástenke ŽŠR, ale aj na nástenkách v triedach.

Druhou akciou bola účasť IV. ŽP študijný odbor technológia ŽP, IV.ME študijný odbor mechanik – elektrotechnik a IV.ŠP škola podnikania na IV. ROČNÍKU ENVIROMENTÁLNEHO DŇA V LIPTOVE, ktorého cieľom bolo vyčistenie brehov Liptovskej Mary a blízkych potokov.

Ostatné triedy, ktoré mali tento deň teoretické vyučovanie, sa po druhej vyučovacej hodine v počte 102 žiakov, presunuli do Domu kultúry, kde sa spolu so žiakmi ďalších škôl z Liptovského Mikuláša zúčastnili na divadelnom predstavení s protidrogovou tematikou.Konkrétne išlo o súčasný protidrogový muzikál pre mládež TOMU VER ! Hlavnou dejovou líniou muzikálu bolo priateľstvo, prvá láska a sny počas malého putovania pubertou, ktoré správadzajú bežné chaotické pocity medzi detstvom a dospelosťou. O tom, ako chce byť každý niekym iným a o tom, ako môže ALKOHOL ZMENIŤ ŽIVOTNÉ PLÁNY MLADÉHO ČLOVEKA.

A aby toho v závere týždňa nebolo málo, vybratí žiaci, hlavne z tried I.AM a II.AM učebný odbor agromechanizátor – opravár, „ dolaďovali formu „ na nedeľu 13.IV.2014, kedy sa predstavia ukážkou prác pri zakladaní úrody / sejba s malotraktorom / v rámci akcie LIPTOVSKÁ ZÁHRADKA, ktorá sa uskutoční v MÚZEU LIPTOVSKEJ DEDINY v Pribyline. Súčasťou našej prezentácie budú aj ďalšie aktivity a preto srdečne pozývame všetkých,aby sa nás prišli pozrieť.

Poznámka : Fotogalériu obohatíme po získaní fotografií z uvedených aktivít.

 

 

autor: T.H

Fotogaléria