EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

28. III. 2014 OCENENIE UČITEĽOV NA MESTSKOM ÚRADE

28. III. 2014 pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského /* 28. marec 1592 /učiteľa národov, poďakovali a vzdali úctu učiteľom škôl v Liptovskom Mikuláši zástupcovia mesta na čele s primátorom Alexandrom Slafkovským. Pamätnými listami ocenili tridsať vyučujúcich z materských, základných, stredných a vysokých škôl na území mesta. Ani tento rok medzi nimi nechýbal pedagóg našej školy. Ocenenie dostal ZR PČ Mgr. Ján Maruškin, ktorý pracuje v školstve od školského roku 1981/82 a na našej škole pôsobí už 31 školských rokov !! Preto mu želáme, aby po prekonaní momentálnych zdravotných problémov mohol pokračovať vo svojej pedagogickej a riadiacej funkcii aj ďalšie roky, ktoré mu chýbajú do zaslúženého dôchodku.

Bližšie informácie o ocenení učiteľov zástupcami mesta získate tu : www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php

 

Tento deň však boli príjemne prekvapení aj ostatní pedagógovia školy, lebo na ich sviatok nezabudla ŽŠR, ktorá ocenila ich prácu kvetinovým darčekom. Ďakujeme !

Poznámka :

Učitelia majú ešte jeden sviatok. Deň  5. október je Svetovým dňom učiteľov („World Teachers' Day“). Vyhlásený bol UNESCO-m v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov – odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola v tento deň v roku 1966 podpísaná. Jeho cieľom je získať aj v prospech budúcich generácií podporu širokej verejnosti za zabezpečenie všetkého potrebného preto, aby mohli učitelia čo najlepšie spĺňať svoje poslanie, a tiež oceniť význam a zásadný prínos učiteľov k vzdelávaniu a rozvoju spoločnosti.
Na Slovensku si pripomíname Deň učiteľov dňa 28. marca ako spomienku na narodenie Jana Amosa Komenského.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2012/2013

28. III. 2013 DEŇ UČITEĽOV + INFORMÁCIE O DNI UČITEĽOV V PREDCHÁDZAJÚCICH ŠKOL. ROKOCH :

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Mgr. Ján Maruškin pri preberaní ocenenia od
zástupcov mesta Liptovský Miku
Ocenenie práce učiteľov školy žiakmi našej školy.
Tento deň však boli príjemne p
Pani učiteľka Janka KOLLÁROVÁ
Odovzdávanie kvetinového darče
Pani učiteľka Iva STAROŇOVÁ
Pani učiteľka Danka MILANOVÁ
Pán učiteľ Andrej ŠTEFANIČIAK
Pani učiteľka Vlasta NAHÁLKOVÁ
Pani učiteľka Adriana GUOTHOVÁ
Najmladšia pani učiteľka Ivka KRČMÁREKOVÁ
Pán učiteľ Zdenko MORÁVEK
Pán učiteľ Ján LETAVAJ
Pani učiteľka Zuzka LOVÁSOVÁ
Pán učiteľ Juraj HOLIENKA
MOV Alenka BIELENÁ
MOV Ľubomír KRAJČÍ
Pani učiteľka Tatiana Kůsová
Pani učiteľka Marianka HALUŠKOVÁ
Pán učiteľ Jozef ČONTOFALSKÝ
Mrzí nás, že do fotogalérie sa nedostali všetci
členovia pedagogického zboru,
Z fotogalérie je evidentné, že vzťah učiteľ - žiak
a naopak je založený nielen n