EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

20. XII. 2013 VIANOČNÁ BESIEDKA

Vianočná besiedka 2013 svojim scenárom nevybočila od predchádzajúcich akcií tohto typu. Uskutočnila sa 20. XII. 2013 v priestoroch jedálne a hlavnú ťarchu za jej organizačnú prípravu a samotný priebeh mala ŽŠR pod patronátom pani učiteľky Mgr. Adriany GUOTHOVEJ. Je potešujúce, že okrem žiakov III.A zo študijného odboru chov koní a jazdectvo sa o jej úspešný priebeh pričinili žiaci prvých ročníkov zo študijných odborov chov koní a jazdectvo a podnikanie v potravinárstve. Nešlo len o pomoc pri organizačnom zabezpečení priebehu Vianočnej besiedky, ale svojimi vystúpeniami obohatili jej kultúrnu časť. Súčasne treba vyzdvihnúť prácu moderátorov  Vianočnej besiedky, ktorými boli Šárka DEVEČKOVÁ III.A a Pavol KOVÁCS I.A zo študijného odboru chov koní a jazdectvo. Ako budete vidieť na moderovanie sa pripravili aj vizuálne a pekne spolu ladili aj oblečením. V úvode programu žiačky Jana DUTKOVÁ, Marika DOMITEROVÁ a Denisa BRZIAKOVÁ z III.A urobili krátky  exkurz do histórie Vianoc a ich zvykov. V maratóne odmeňovania boli odovzdané ceny za posledné školské a mimoškolské aktivity a súťaže. S ich výsledkami a ocenenými sa môžete zoznámiť tu :

 XV. ROČNÍK ŠK OĽP :

www.polytechnika.sk/index.php

X. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.polytechnika.sk/index.php

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU :

www.polytechnika.sk/index.php

SÚŤAŽ V PÍSANÍ NA PRESNOSŤ A RÝCHLOSŤ

A SÚŤAŽ  ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY V ZIME :

www.polytechnika.sk/index.php

SÚŤAŽĚ NEPORIADNA ELEKTROTECHNIKA,

VIANOČNÝ FLORBALOVÝ TURNAJ A BEH PO SCHODOCH NA  VII. POSCHODIE :

www.polytechnika.sk/index.php

V kultúrnej časti programu zabodovala v podaní žiačok študijných odborov z prvých a druhých ročníkov a pod taktovkou pani učiteľky Ing. Zuzany LOVÁSOVEJ v angličtine zaspievaná vianočná pieseň : ulozto.cz/xcZdyBNX/pc030111-avi

Kultúrnu časť obohatili svojimi vystúpeniami žiaci IV.ŠP  : Lukáš DZÚR, Gabriel LENKO a Matej ŠUCHTÁR a žiaci z I.A : Pavol KOVÁCS, Helena ČERVAŇOVÁ, Simona TVARUŽKOVÁ a Frederika ŠIMOVÁ. Definitívnu bodku za Vianočnou besiedkou urobil pán riaditeľ Ing. Drahomír KRČMÁREK ktorý zaželal žiakom a zamestnancom školy k Vianočným sviatkom a k Novému roku aby zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode a samotné sviatky prežili v radosti a pokoji a v novom roku nech ich sprevádza zdravie, láska a porozumenie.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2012/2013

21. XII. 2012 VIANOČNÁ BESIEDKA

+ 9 článkov obsahovo zameraných na Vianočné besiedky v predchádzajúcich školských rokoch :
www.polytechnika.sk/index.php
 

autor: T.H

Fotogaléria

Miesto činu, školská jedáleň sa postupne zapĺňa.
HLAVNÉ HVIEZDY VIANOČNEJ BESIEDKY BOLI JEJ
MODERÁTORI - Šárka DEVEČKOVÁ I
Posledné pokyny od spoluorganizátorky Vianočnej
besiedky Mgr. GUOTHOVEJ.
Mierna nervozita pôsobila aj na účinkujúcich ešte
pred ich vystúpením. Žiaci IV.
ZAČÍNAME !
Obidvaja moderátori svojim vys
Pred oceňovaním žiakov a tried za školské a
mimoškolské aktivity, žiačky I
Do historického exkurzu VIANOC prispela aj
Denisa BRZIAKOVÁ III.A zo štud
Začiatok oceňovania bol v réžii
pani učiteľky Mgr. Adriany GUO
Druhú skupinu tvorili účastníci ŠK OLYMPIÁDY V
ANGLICKOM JAZYKU. Ceny odovzdá
Ďalšiu skupinu odmenených tvorili účastníci
ŠK PÍSANIA NA PRESNOSŤ A RÝCHL
Odmeňovanie pokračovalo za súťaž
ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY V ZIME.
Odmeny za súťaž NEPORIADNA ELEKTROTECHNIKA
odovzdal pán riaditeľ Ing. Dra
V spoločnom balíku boli odmenení účastníci
športových súťaží : VIANOČNÝ T
Osobitnú cenu získala aj moderátorka besiedky
Šárka DEVEČKOVÁ III.A študijný
Posledné odmeny boli udelené za šúťaž TRIEDA S
NAJKRAJŠOU VIANOČNOU VÝZDOBOU.
Spokojnosť s umiestnením svojej triedy neskrývala
triedna učiteľka III.ME Ing. M
Po tejto časti programu vyjadril poďakovanie
organizátorom a účastníkom súť
Po maratóne odmeňovania za školské a
mimoškolské aktivity naledoval
Scénku, ktorú má vo svojom repertoári Radošinské
naivné divadlo zahrali žiaci
Bodku za kultúrnym programom urobili svojim
vystúpením žiaci IV.ŠP študijn
Do kultúrneho programu bolo pripravené aj ďalšie
vystúpenia, ale z časových dôv
Záverečné slová moderátorov Vianočnej
besiedky.
Definitívnu bodku za Vianočnou besiedkou
urobil pán riaditeľ Ing Drahom
UVIDÍME SA 8. I. 2014 !