EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

11. XII. 2013 PREDSTAVUJEME TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNOU VÝZDOBOU

11. XII. 2013 hodnotiaca komisia, ktorú tvorili členovia ŽŠR určila umiestnenie tried v X. ROČNÍKU súťaže : TRIEDA S NAJKRAJŠOU VIANOČNOU VÝZDOBOU. Víťazom tohto ročníka sa stala III.A , studijný odbor  agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo. O ďalšom poradí budeme informovať po  Vianočnej besiedke, v rámci ktorej sa oznámia nielen tieto výsledky, ale aj výsledky ostatných súťaži, ktoré spestrili predvianočné obdobie na našej škole 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2012/2013

20. XII. 2012

VYHODNOTENIE IX. ROČNÍKA 

SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.polytechnika.sk/index.php  +  8 článkov  obsahovo zameraných na túto súťaž z predchádzajúcich školských rokov

BONUS : VIANOCE  2004. Časť práce z propagačnej brožúry zo života školy a vtedajšej triedy III.P študijného odboru potravinárstvo so zameraním na podnikanie v potravinárstve, ktorá bola súčasťou aktivít v rámci medzinárodného projektu E-PALS / Európski priatelia / v školskom roku 2004/2005. Práca mala ja anglickú verziu: www.polytechnika.sk/admin/files/1575.pdf

 

longchamp pliage christian louboutin uk borse louis vuitton

autor: T.H

Fotogaléria

VSTUP DO VÍŤAZNEJ TRIEDY
VOŠLI SME DO VÍŤAZNEJ TRIEDY
ZABOČENÍM DOĽAVA PREJDEME POZDĹŽ VNÚTORNÝCH
OBVODOVÝCH STIEN, NA KTORÝCH S
KONIEC PREHLIADKY VÍŤAZNEJ TRIEDY