EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

18. VI. 2013 ZELENÁ ŽATVA FINIŠUJE

V predchádzajúcom príspevku sme informovali, aké dôvody viedli vedenie školy k rozhodnutiu vyrobiť kvalitné seno z pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve školy a boli ich majiteľmi využívané len sporadicky. Po ich pokosení sa technológia výroby sena dostáva do záverečných prác. 18. VI. 2013 žiaci z učebného odboru agromechanizátor - opravár z I.AM, pod vedením Pavela Tholta II.A, využili zrekonštruovaný kombinovaný obracač a zhrňovač na zhrnutie preschnutej rastlinnej hmoty znova do riadkov, odkiaľ sa bude seno lisovať do valcových balíkov a odvážať do skladovacích priestorov. Do formovania riadkov sa zapojili aj žiaci a žiačky z I.A, ktorí usilovne vyhrábavali seno z okrajových častí pozemkov, kde ho nebolo možné zhrnúť s využitím kombinovaného zhrňovača a obracača. Ak sa počasie nezmení k horšiemu, kvalita sena by mala byť vynikajúca a jeho konzumenti - koníky, pre ktoré je určené,  si na ňom určite  "zalabužia".

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2012/2013

14. VI. 2013 ZAČIATOK ZELENEJ ŽATVY : www.polytechnika.sk/index.php

sac longcham pas cher christian louboutin shoes borse louis vuitton

autor: T.H

Fotogaléria

Hlavným organizátorom prác bol
Pavel THOLT II.A
Vydatne mu asistovali žiaci I.AM
Tomáš BOHUŠ a Štefan HUBAČ
Časť výsledku ich práce na prvom pozemku.
Z okrajových plôch seno vyhrabávali žiaci I.A
Ľubica PUŠKÁŠOVÁ, Nikola KAČAL
V druhej skupine pracovali ich spolužiaci
Mário HABO, Dávid STANISLAV, K
Predposlednou pracovnou operáciou bolo lisovanie
sena do valcových balíkov.
Odvoz balíkov sa nám nepodarilo odfotiť.
Dobrá vec sa podarila, kvalitné seno je odvezené
a uskladnené.