EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

9. VI. 2013 OVENÁLIE 2013 AJ ZA NAŠEJ ÚČASTI

Celoslovenská výstava oviec a kôz Ovenálie 2013 zaznamenali aj tento rok veľkú návštevnosť laickej aj odbornej verejnosti. Nielen pekné počasie prilákalo ľudí do amfiteátra vo Východnej, ale aj vystavené zvieratá a pestrý sprievodný  program. Jeho súčasťou boli V. Majstrovstvá SR v ťahaní syrovej nite, súťaž o majstra syrára, súťaž vo varení jahňacieho guľášu, predaj ovčích syrov a ovčích špecialít,  ukážky výroby syra, bryndze, strihania a pasenia oviec , široká ponuka výrobkov ľudových remesiel – črpáky, píšťaly, kožené výrobky a iné. Magnetom pre návštevníkov bola aj mäsová šou v podaní mediálne známeho kuchára Jarda Žideka, ktorý pripravoval jedlá z ovčieho mäsa.

 Pre nás je potešujúce, že sa v tejto ponuke rôznych sprievodných aktivít nestratila prezentácia našej školy, ktorú sme tematicky zamerali na chov oviec, ale aj na informovanie verejnosti o ponuke štúdia a s aktivitami školy. Ako dokazuje fotogaléria  náš stánok zaujal   aj predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a  aj samotného majstra kuchára Jarda Žideka. O dobrú propagáciu školy sa priamo na mieste podujatia pričinili pán riaditeľ školy Ing. Drahomír Krčmárek, pani profesorky Ing. Vlasta Nahálková, Ing. Zuzana Lovásová, Mgr. Adriana Guothová a pán profesor Ing. Zdeno Morávek. Zo žiakov sa podujatia zúčastnili Gabriel Lenko III.ŠP, Benedikt Uherek II.A a nechýbal ani Naj agro chlapec SR 2013  Michal Mikula, ktorý si po úspešnej maturite našiel čas na doplnenie žiackej zostavy a na propagáciu jeho osobného, ale aj veľkého úspechu našej školy v školskom roku 2012/2013. Samozrejme, že poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili  na príprave vystavených exponátov v našom stánku.

Poznámka :

Fotogalériu z Ovenálii 2013 nájdete na stránke Zväzu chovateľov oviec a kôz tu :

www.zchok.sk/ovenalie-2013/

Výsledky Majstrovstiev SR v ťahaní syrových nití, varení baranieho guľáša, výsledky o majstra syrára / čerstvý, údený syr, 100 % ovčia bryndza, kyslá žinčica, ostatné ovčie výrobky - korbáčiky, parenice, oštiepky /, kozí syr a titul MAJSTER SYRÁR / za najviac získaných ocenení /  nájdete tu :

www.zchok.sk/

Chovatelia oviec očakávajú stabilnú koncepciu rozvoja pôdohospodárstva. / rozhovor s predsedom Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Igorom Nemčokom a video z Ovenálii 2013 / nájdete tu :

www.teraz.sk/ekonomika/chovatelia-oviec-ocakavaju-stabilnu/48665-clanok.html

SÚVISIACE ČLÁNKY S PROBLEMATIKOU CHOVU OVIEC NA NAŠEJ STRÁNKE 

Školský rok 2008/2009

19. III. - 20. III. 2009 Zemědělské odborné dny SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm :

www.polytechnika.sk/index.php

27. II. 2009 Účasť na konferencii Podporné programy v chove oviec v SR :

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Michal Mikula a Gabriel Lenko III.ŠP
Riešenie prezentácie školy vo vlastnom výstavnom
stánku.
Hlavným garantom kvality našej expozície bol
pán riaditeľ školy Ing. Drahom
Pán riaditeľ a pán profesor Ing. Zdenko Morávek.
Mužské osadenstvo pedagogických pracovníkov
dopĺňali ich kolegyne - Mgr. A
Ing. Vlasta Nahálková a Gabriel Lenko III.ŠP a
účastník súťaže Naj agro chlap
Ing. Zuzana Lovásová a šéfredaktor
Slovenského chovu Ing. Ján Hu
Náš stánok poctil svojou návštevou aj predseda
Žilinského samosprávneho kraja
Aj mediálne známa tvár z oblasti gastronómie ,
ktorou je Jardo Židek si našie
Medzi návštevníkmi podujatia boli aj bývalí žiaci,
ktorí sa s určitou dávkou nost
Naj agro chlapec SR 2013 Michal Mikula v
v spoločnosti folklóristky z V
Záujem o nášu prezentáciu bol nad očakávanie.
Vystúpenia na hlavnom pôdiu amfiteátra.
Čo dodať na záver ? Výrečné gesto pani profesorky
Zuzany Lovásovej hovorí za vše