EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

18. IV. 2013 DRAMATICKÉ PÁSMO SLOVANSKÍ SVÄTCI CYRIL A METOD

1150. VÝROČIE PRÍCHODU SVATÝCH CYRILA A METODA na územie Veľkej Moravy     je sprevádzané množstvom sprievodných akcií, ktoré približujú tento úsek aj našich dejín. Jednou z takýchto akcií je aj dramatické pásmo s názvom „Slovanskí svätci Cyril a Metod“, ktoré zachytáva kľúčové momenty z ich pôsobenia na Veľkej Morave. Uvedené pásmo pripravil, najmä pre žiakov SŠ,  Miestny odbor MATICE SOVENSKEJ v Liptovskom Mikuláši. Žiaci našej školy, spolu so žiakmi ďalších SŠ z Liptovského Mikuláša mali možnosť vypočuť si originálne ukážky z Proglasu a Otčenáš v staroslovienčine 18. IV. 2013 v DK.  V pásme vystúpili rôzne postavy z čias Veľkej Moravy - Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk. Cez ich vzájomné vzťahy sú zachytené kľúčové momenty v našich dejinách, obohatené o zaujímavý komentár z tohto obdobia, ktorým sa prezentovala naša pani profesorka Ing. Malvína FUZÁKOVÁ. V pásme vystúpil  aj jej manžel  Mgr. Patrik FUZÁK, ktorý vykonáva  funkciu predsedu Miestneho odboru MS v Liptovskom Mikuláši.

Zaujímavé riešenie predstavenie bolo však, po jeho ukončení, skalené neprimeranou kritikou na adresu správania našich žiakov počas predstavenia. Podľa slov pani profesorky  Ing. FUZÁKOVEJ kritiku vyjadrili pedagógovia z iných škôl, ktoré boli na predstavení. Najviac bola nasmerovaná na správanie žiakov, ktorí boli na balkóne. Problém bol však v tom, že aj keď tento priestor bol vyhradený pre našu školu, z časti ho obsadili žiaci inej školy, ktorí už nechceli svoje miesta opustiť. Práve ich správanie muselo byť usmerňované aj našim pedagogickým dozorom. To, že pri vystúpení našej pani profesorky prejavovala časť našich žiakov hlasnejším spôsobom jej  príchod na javisko, bolo skôr prejavom sympatií k jej osobe. Samozrejme, že správanie našich žiakov nebolo určite 100 %, ale zaujímať k ich správaniu zo strany pedagógov z iných škôl rezolútne stanoviská sa zdá neprimerané. Podľa tvrdenia pani profesorky Ing. FUZÁKOVEJ,  by mali dokonca viesť k tomu, že v budúcnosti si neprajú absolvovať podujatia SŠ za účasti našej školy. Je len na nás, či dokážeme  tento, často neoprávnený negatívny pohľad na našu školu zvrátiť k pozitívnejším postojom zo strany širokej verejnosti.

  

christian louboutin sale christian louboutin outlet uk air max 1

autor: T.H

Fotogaléria

Pásmo bolo obohatené o zaujímavý komentár, ktorým
sa prezentovala naša pani prof
Momentky z vystúpenia.
OSPRAVEDLŇUJEME SA ZA NEKVALIT