EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

28. III. 2013 DEŇ UČITEĽOV

Učiteľ národov Ján Amos Komenský, ktorého dátum narodenia sa stal DŇOM UČITEĽOV, už pred štyrmi storočiami povedal: „Učiteľ musí byť ako horiaca pochodeň, ktorázapaľuje.“ Každý dobrý pedagóg často siaha až na dno svojich profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby svojim žiakom ukázal správnu cestu k vzdelávaniu a zapálil v nich  iskričky poznania.Sviatok učiteľov je príležitosťou vyjadriť úctu všetkým pedagógom, ktorí pripravujú na život našu mládež a ostávajú v školstve aj napriek finančnému i materiálnemu nedoceneniu učiteľskej profesie. Práca učiteľa je jedným z najnáročnejších povolaní, ktorá si zaslúži úctu. Prejavom tejto úcty, je aj oceňovanie najlepších pedagógov primátorom mesta Liptovský Mikuláš a Žilinským samosprávnym krajom. Aj tento rok boli medzi  ocenenými pedagógovia našej školy. Ocenenie z rúk primátora Liptovského Mikuláša MUDr. Alexandra Slafkovského si prevzala Alenka BIELENÁ, ktorá pôsobí na našej škole vo funkcii majsterky odborného výcviku od 1. IX. 1984. Za Žilinský samosprávny kraj odovzdal ocenenie podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba 63 stredoškolským pedagógov z piatich regiónov kraja , medzi ktorými bola aj pani profesorka PaedDr. Janka KOLLÁROVÁ, ktorá vyučuje na našej škole 1. IX. 1985.Nielen im, ale všetkým pedagógom patrí za ich trpezlivosť, zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú dennodenne   vykonávajú jedno obrovské ĎAKUJEM zo strany celej spoločnosti.

Poznámky :

Informáciu o odovzdávaní ocenení podpredsedom ŽSK Ing. Jozefom Štrbom nájdete tu :

http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/podpredseda-zsk-jozef-strba-ocenil-63-stredoskolskych-pedagogov.html

Príhovor riaditeľky Odboru školstva a  športu ZSK Ing. Dany Mažgútovej,PhD. ku Dńu učiteľov 2013 nájdete tu : http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/den-ucitelov-2013.html

Informáciu o oceňovaní pedagógov primátorom Liptovského Mikuláša MUDr. Alexandrom Slafkovským nájdete tu : www.mikulas.sk/sk/samosprava/oznamy.php

Článok o ocenených pedagógoch z LIPTOVA v týždenníku MY LIPTOV nájdete tu :

www.zask.sk/files/noviny/noviny-2013/liptov/zsk-my-liptovske-noviny-04-08-4.pdf

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

DEŇ UČITEĽOV 2012 : www.polytechnika.sk/index.php

 

 

 

DEŇ UČITEĽOV 2011 : www.polytechnika.sk/index.php

DEŇ UČITEĽOV 2010 : www.polytechnika.sk/index.php

DEŇ UČITEĽOV 2009 : www.polytechnika.sk/index.php

 

autor: T.H

Fotogaléria

OCENENÍ PEDAGÓGOVIA Z LIPTOVA