EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

LISTUJEME VO FEBRUÁROVOM ČÍSLE SLOVENSKÉHO CHOVU

Vo februárovom čísle časopisu Slovenský chov bol uverejnený článok  SEMIFINÁLE  SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA NAJ AGRO CHLAPEC POTEŠILO ŠTUDENTOV AJ AGROMANAŽÉROV. V predchádzajúcich príspevkoch na www. stránke školy, sme už informovali o veľmi dobrom umiestnení našich chlapcov a preto ponúkame uvedený článok v prílohách príspevku. 

Druhý článok, ktorý sme vybrali zo Slovenského chovu,  má názov O ŠTÚDIUM CHOVU KONÍ MÁJÚ VÄČŠÍ ZÁUJEM DIEVČATÁ. SÚ TRPEZLIVEJŠIE A MAJÚ VÄČŠIU VÝDRŽ. Autori článku sa porozprávali s odborným garantom študijného programu HIPPOLÓGIA na SPU Nitra prof. Ing. Markom HALOM, PhD. Jeho odpovede sa z  časti dotýkajú aj problematiky vyučovania študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo na stredných školách a preto sme sa rozhodli naň upozorniť.

 SÚVISIACE  ČLÁNKY
 
Školský rok 2012/2013

ROZHOVOR S NAŠÍM BÝVALÝM ABSOLVENTOM ING. JÁNOM VAJSOM V JANUÁROVOM ČÍSLE ČASOPISU SLOVENSKÝ CHOV : www.polytechnika.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria

Semifinále súťaže Naj agro dievča, Naj agro
chlapec potešilo študentov aj
O štúdium chovu koní majú väčší záujem dievčatá,
sú trpezlivejšie a majú väčšiu
II. ČASŤ

Prílohy

.docSemifinále súťaže Naj agro dievča, Naj agro
chlapec potešilo študentov aj
.docO štúdium chovu koní majú väčší záujem dievčatá,
sú trpezlivejšie a majú väčšiu
.docII.ČASŤ