EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

21. XII. 2012 KONIEC SVETA SA NEKONAL, ALE VIANOČNÁ BESIEDKA ÁNO !

Stalo sa už tradíciou, že posledný  "pracovný" deň  v kalendárnom roku je vyhradený pre stretnutie žiakov a pedagogických pracovníkov školy na akcii, ktorá má názov VIANOČNÁ BESIEDKA. Tohtoročná Vianočná besiedka bola síce chudobnejšia na program, ale ako budete vidieť vo fotogalérii nechýbala dobrá nálada, popretkávaná blížiacou Vianočnou atmosférou. Vedenie školy nezabudlo na ocenenie žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do posledných súťaží. Hlavným organizátorom súťaží a Vianočnej besiedky bola ŽŠR, ktorú ešte raz, za jej neustále hladanie nových nápadov pre zapojenie žiakov do života školy, chválime a veríme, že aj v ďalšom období jej funkčného pôsobenia nás milo prekvapia.

A na záver jedno prianie :

 

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.
 
Nech pohoda vládne za Vianočným stolom, nech láska prevláda nad nemilým slovom.
 
Praje vedenie školy.
 
SÚVISIACE  ČLÁNKY
 
Školský rok 2012/2013

 20. XII. 2012 PREDPOSLEDNÝ  " PRACOVNÝ "  DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2012 - SÚŤAŽE :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2011/2012

22. XII. 2011 POSLEDNÝ " PRACOVNÝ " DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2011 :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2010/2011

22. XII. 2010 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ DEŇ" V KALENDÁRNOM ROKU 2010 :

www.zsslm.sk/index.php

22. XII. 2010 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2009/2010

21. XII. 2009 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ" DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2009 :

www.polytechnika.sk/index.php

21. XII. 2009 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2008/2009

19. XII. 2008 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ" DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2008 :

www.polytechnika.sk/index.php

18. XII. 2008 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2007/2008

18. XII. 2007 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.polytechnika.sk/admin/files/410.pdf 

autor: T.H M.F

Fotogaléria

Dobrá atmosféra vládla už pred začiatkom Vianočnej
besiedky.
Vianočne ladený úvod besiedky zabezpečili
žiaci II.A. Denisa BRZIAKOVÁ,
Alexandra HAJASOVÁ, Jana DUTKOVÁ a
Marika DOMITEROVÁ
Tomáš BREZINA, Monika KOŠOVÁ
S výkonom žiakov II.A bola spokojná aj
pani profesorka Janka KOLLÁROV
Matej ŠUCHTÁR III.ŠP
Žiačky III.ŽP
Silvia BRUNCKOVÁ a Miroslava B
Trieda IV.A
Srandičky Branislava GABRIELLA IV.A
Snívanie o darčekoch, ktoré chcem dostať na
VIANOCE. Jakub DANAJ IV.A
Trieda I.ME
Michal VYŠNÝ II.NŠ a žiačky IV.ŠP
Trieda II.ME
Dolaďovanie formy pred vlastným vystúpením
Dominika BREZNIČANOVÁ I.A
jej spolužiačky z I.A
Žiačky III.ŠP
TRAJA KRÁLI ? Žiaci III.ŽP
Mário KRAJČÍ, Martin VARGA, Mi
Za ozvučenie a fungovanie ďalšej techniky boli
zodpovední žiaci III.ME, ktorý
Nechýbal ani Vianočný punč, ktorý pripravili
žiačky III.ŽP, kde hlavnou "šé
Moderátormi besiedky boli Anteta HRČOVÁ IV.ŠP a
Michal MIKULA IV.A. Ide o býva
S vlastným programom vystúpili žiačky IV.ŠP
Po nich sa postavila na
"dosky, ktoré znamenajú svet "
Pod patronátom pána riaditeľa Ing. KRČMÁREKA sa
začalo odmeňovať.
Ako prvé boli odmenené účastníčky súťaže v
písaní na stroji / rýchlosť a
Prvé tri miesta obsadili žiačky III.ŠP
I. MIESTO Katarína NESRSTOVÁ,
Ocenenie účastníkov školského kola OĽP.
Na záver besiedky vystúpili so svojim nevianočne
ladeným programom žiačky IV.ŠP
Šancu posledného slova využila aj pani profesorka
Adriana GUOTHOVÁ, ktorá je spo
Určitý smútok u obidvoch moderátorov je možno
zapríčinený aj tým, že ak sa i
Na záver VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ ŽELANIE
Súčasťou Vianočnej besiedky bola aj výstavka
výrobkov, ktoré vyrobili naši