EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

20. XII. 2012 PREDPOSLEDNÝ PRACOVNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2012

Predposledný pracovný deň kalendárneho roku 2012 bol v znamení „ nie blížiaceho sa konca sveta podľa Mayského kalendára „ ale aktivít rôzneho zamerania, ktoré pre spestrenie života našich žiakov pripravila ŽŠR. Prvou z nich bolo vyhodnotenie už IX. ROČNÍKA SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU. Aj keď kritéria pre hodnotenie tried boli jasne stanovené, predsa sa objavili pochybnosti o objektívnosti hodnotenia tried zo strany hodnotiteľov. Hodnotiacu komisiu tvorili – Michal MIKULA IV.A, Aneta HRČOVÁ IV.ŠP a pani profesorka Adriana GUOTHOVÁ. Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka sa nebrala do úvahy originálnosť, tvorivosť, ktoré sú uvedené v kritériách na poprednom mieste. Ak si pozriete hodnotenie z minulého ročníka, tam vlastná tvorivosť a originalita jasne vyprofilovala poradie tried. Bolo by dobré, keby v v budúcom jubilejnom X. ročníku tejto súťaže tvorili hodnotiacu komisiu napr. pracovníčky ekonomického úseku a stručne zdôvodnili svoje rozhodnutie. Ďalšou aktivitou, ktorá bola realizovaná v tento deň, bol I. ROČNÍK SÚŤAŽE V STROJOPISE, kde sa súťažilo na rýchlosť písania a presnosť. Túto súťaž ovládli dievčatá z III.ŠP, ktoré obsadili aj prvé tri miesta. S veľkou odozvou sa stretol aj I. ROČNÍK SÚŤAŽE V HRANÍ POČITAČOVÝCH HIER, kde súťažili 5 členné triedne kolektívy. Bokom neostali ani športové súťaže. Z uvedenej sumarizácie vidieť, že súčasné zloženie ŽŠR má snahu o oživenie žiackeho života organizovaním rôznych akcií. Treba im zaželať, aby im táto iniciatívnosť vydržala aj v ďalšej časti školského roka .

SÚVISIACE  ČLÁNKY

Školský rok 2011/2012

22. XII. 2011 POSLEDNÝ " PRACOVNÝ " DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2011 :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2010/2011

22. XII. 2010 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ DEŇ" V KALENDÁRNOM ROKU 2010 :

www.zsslm.sk/index.php

22. XII. 2010 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2009/2010

21. XII. 2009 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ" DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2009 :

www.zsslm.sk/index.php

21. XII. 2009 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2008/2009

19. XII. 2008 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ" DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2008 :

www.zsslm.sk/index.php

18. XII. 2008 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2007/2008

18. XII. 2007 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.polytechnika.sk/admin/files/410.pdf 

autor: T.H

Fotogaléria

Aj napriek tomu, že na druhý deň mal nastať KONIEC
SVETA, predsa sa našli záujemc
Knihy ponúkali, s patričným šarmom, žiačky IV.ŠP.
PREHLIADKA TRIEDY IV.ŠP
KONIEC PREHLIADKY TRIEDY IV.ŠP
UKÁŽKA TVORIVOSTI TRIEDY III.ŠP
ODCHÁDZAME Z TRIEDY III.ŠP
PRÍJEMNE PREKVAPILA III.AME a II.PV
MINULOROČNÝ VÍŤAZ , SÚČASNÁ IV.A , UPREDNOSTNIL
INÉ AKTIVITY - MOŽNO UŽ ZAČALI
II.A sa na súťaž zodpovedne pripravovala.
Výsledok jej práce. Prehliadka sa začína.
KONIEC PREHLIADKY TRIEDY II.A
ATMOSFÉRA V UČEBNI STROJOPISU, KDE SA
USKUTOČNILA SÚŤAŽ V RÝCHLOSTI
NA PRVÝCH TROCH MIESTACH SA UMIESTNILI :
1. MIESTO Katarína NESRSTOVÁ I