EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

19. XII. 2012 ŠKOLSKÉ KOLO XIV. ROČNÍKA OĽP

19. XII.2012 sa uskutočnil XIV. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV. Mal niekoľko noviniek, medzi ktoré treba zaradiť zmenu miesta súťaženia. Nesúťažilo sa na učebni NJ, ale na učebni č.4. Súťaž nemala takú komornú atmosféru ako v minulých ročníkoch, lebo súťažiacich prišli povzbudiť žiaci IV.A a II.NŠ. Organizátorov potešil aj počet súťažiacich, ktorých bolo sedem. / XIII. ročník = 4, XII. ročník = 1 /. Medzi súťažiacimi sa po dvoch ročníkoch znova objavilo dievča. Štruktúra súťaženia ostala bez noviniek. Súťažiaci obhajovalli svoje tézy z problematiky ľudských práv a absolvovali aj vedomostný test s využitím PC. V teste bola zaradená časť otázok z minulého Krajského kola. Témy téz boli klasického obsahu. Znova dominovala problematika interupcii, eutanázie, rasizmu, trestu smrti.Po vyhodnotení obidvoch častí súťaže rozhodla hodnotiaca porota o nasledovnom poradí :

I.   MIESTO  Peter BEŇO III.ME

II.  MIESTO  Martin JANEK  III.ŠP

III. MIESTO  Matej DRUGDA III.ME

III. MIESTO  Katarína NESRSTOVÁ III.ŠP

Zostávajúci súťažiaci, Samuel JAŇÁK III.ŠP, Martin GREGOR IV.A a Michal MIKULA IV.A získali diplom za účasť.

Kto sa chce preskúšať z problematiky ľudských práv, môže využiť test, ktorý mali súťažiaci. Nájdete ho v prílohách. Na jeho konci sú správne odpovede. Najlepší súťažiaci Peter BEŇo III.ME mal zo 22 otázok 18 správnych odpovedí, čo predstavuje 81,8 % úspešnosť. Budete lepší ?

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2011/2012

15. XII. 2011  XIII. ROČNÍK  ŠKOLSKÉHO KOLA OĽP :  www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2010/2011

XII. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA OĽP : www.zsslm.sk/index.php
7. XII. 2011  XIII. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA OĽP : www.zsslm.sk/index.php
 
Školský rok 2009/2010
 
15.XII.2009 XI. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA OĽP :www.zsslm.sk/index.php
9.II.2010 XII. ROČNÍK  KRAJSKÉHO KOLA OĽP : www.zsslm.sk/index.php
 
Školský rok 2008/2009
 
17.XII.2008 X. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA OĽP : www.zsslm.sk/index.php
6.II.2009  XI. ROČNÍK KRAJSKÉHO  KOLA OĽP : www.zsslm.sk/index.php

 

autor: T.H

Fotogaléria

Hodnotiaca porota pracovala v zložení :
predsedkyňa pani profesorka Ad
časť odpovedí si pozorne vypočula aj
pani profesorka Janka KOLLÁROV
Peter BEŇO III.ME
Matej DROPPA III.ME
Katarína NESRSTOVÁ III.ŠP
Samuel JAŇÁK III.ŠP
Martin JANEK III.ŠP
Michal MIKULA IV.A
Martin GREGOR IV.A
Súťažiacich prišli povzbudiť spolužiaci z tried
II.NŠ a IV.A.
Tak a máme to za sebou !

Prílohy

.docTEST OĽP
Kto sa chce preskúšať z proble