EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

11. XII. 2012 VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠTUDENTSKEJ SPOLOČNOSTI LIPPOL, š.s.

Dňa 11.12.2012 sa konalo Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti LIPPOL, ktorá pracuje na našej škole

Ustanovujúce valné zhromaždenie je jednou z podmienok založenia akejkoľvek obchodnej spoločnosti . Žiaci III. ŠP triedy ako zamestnanci a manažment študentskej spoločnosti sa prezentovali za prítomností akcionárov a oboznámili ich so stanovami spoločnosti, s podnikateľským zámerom a celou činnosťou spoločnosti. Prítomní akcionári odhlasovali program a pracovné orgány valného zhromaždenia, stanovy, navrhnutý manažment spoločnosti, podnikateľský plán . Jednotliví viceprezidenti predstavili činnosť svojich oddelení, predniesli finančný plán. Po registrácii študentskej spoločnosti v simulovanom obchodnom registri spoločnosť obdrží zakladateľskú listinu. Činnosť spoločnosti bude ukončená najneskôr do 15. 5. 2013 kedy sa bude konať aj záverečné valné zhromaždenie na ktorom akcionári dostanú späť svoj peňažný vklad za kúpu akcií a tiež dividendy ako podiel na zisku.

 


 

 

autor: A.Z T.H

Fotogaléria