EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Potravinárstvo - najspoľahlivejšie podnikanie v histórii ľudstva

 

Jedlo je prvou ľudskou potrebou, aj preto sú výroba a obchod s potravinami najspoľahlivejším podnikaním odkedy ľudstvo existuje. Je to však najzvláštnejší biznis spomedzi všetkých. Význam poľnohospodárstva a potravinárstva v spoločnosti sa v posledných rokoch dosť bagatelizoval. Spravidla sa meral ich podielom na hrubom domácom produkte. Z  toho vlády odvodzovali svoj vzťah k domácej výrobe potravín. V potravinách sa točia obrovské miliardy. Podľa posledných štatistických údajov slovenská domácnosť minie na potraviny skonzumované doma v priemere 224 eur mesačne. Pričom viac ako polovicu z tejto sumy  tvoria  výdavky za potraviny z dovozu , ktoré sme si vždy vyrábali doma . Preto je na mieste otázka : Ako tento neutešený stav, ktorý priniesla globalizácia aj do tejto oblasti podnikania zmeniť? Na tento trend musí  potravinárstvo zareagovať jediným spôsobom – viac  dávať spotrebiteľom do pozornosti výnimočnú hodnotu svojich výrobkov a tým dokazovať, že naše potravinárske výrobky sú najmenej také dobré, ak nie lepšie, ako to, čo sa na Slovensko dováža. Samozrejme, že musia mať  cenu porovnateľnú s dovozovými potravinami a to nie je len záležitosť podpory zo strany štátu, ale aj šikovných mladých ľudí pracujúcich v oblasti podnikania v potravinárstve, aby náklady na ich výrobu boli čo najmenšie . Naša škola reaguje na súčasnú situáciu a po niekoľkých rokoch znova plánuje otvoriť v roku 2013 študijný odbor

 

 

2941 M 08 potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve

 

ktorého absolvent je pripravený hneď po skončení školy podnikať, má manažérske schopnosti, vedomosti z práva a ekonomiky, je schopný viesť si jednoduché a podvojné účtovníctvo (aj na PC) ,vie sa orientovať v obchodnej a distribučnej činnosti. Môže sa uplatniť ako podnikateľ, zamestnanec na riadiacej pozícii. Je jazykovo pripravený aj na prácu v zahraničí a môže pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu.

 

 

autor: T.H.