EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

26. VI. 2012 POSLEDNÁ KULTÚRNA AKCIA V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 - EDUKATÍVNO DRAMATICKÉ PÁSMO E U R O P Á N I

Poslednou kultúrnou akciu v školskom roku 2011/2012, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy 27. VI. 2012 v DK,  bolo edukatívno-dramatické pásmo  EURÓPANI. Pásmo bolo zamerané na predmet geografie s cieľom predstaviť kultúrnu, historickú a prírodnú rozmanitosť Európy.

Traja mladí protagonisti bezprostredne a vtipne predstavili v jednotlivých skečoch históriu, kultúru, jazyk a zaujímavosti európskeho kontinentu a konkrétne európske regióny. Pri predstavovaní sa orientovali na rozlohou menšie európske štáty, alebo mestá, ktoré sú však rovnako zaujímavé ako väčšie krajiny. Konkrétne sme sa zoznámili pomocou koláže činoherného herectva, názornej tematickej videoprojekcie a scénickej hudby s Albánskom, Maďarskom, Islandom, Litvou, Benátkami. Získali sme vedomostné informácie o polohe, prírodnom bohatstve, dôležitých udalostiach, osobnostiach, pamiatkach, jazyku, umení, tradíciách či gastronómii vybraných krajín, pričom pri každej z nich  sa zmerali nielen na veci podstatné , zaujímavé, ale aj na i menej známe.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

 

 

 

autor: T.H A.H