EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

21. VI. 2012 OCENENIE NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV ZŠ A SŠ PRIMÁTOROM LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA

Dňa 21. VI. 2012 o 13:00 hod sa v malej zasadačke mestského úradu   uskutočnilo  stretnutie najlepších žiakov s primátorom mesta pri príležitosti ich ocenenia. Ocenení boli žiaci základných a  stredných škôl, ktorí aktívne reprezentovali školu na školských, ale aj mimoškolských aktivitách a dosahovali dobré študijné výsledky. Medzi ocenenými žiakmi SŠ boli aj naše, už bývalé žiačky sestry Katarína FILIPEKOVÁ a Ivka FILIPEKOVÁ, ktoré sa so školou rozlúčili po úspešnom absolvovaní maturitnej škúšky  31. V. 2012. Obidve sú absolventkami študijného odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia, kde dlhodobo dosahovali vynikajúce výchovnovzdelávacie výsledky. / Za posledné tri ročníky štúdia mali priemer 1 a  všetky zložky maturitnej skúšky absolvovali s hodnotením výborný !! / Boli by sme radi, keby ich pozoruhodné, dlhodobo stabilné vynikajúce študijné výsledky boli inšpiráciou aj pre žiakov v ďalších školských rokoch.

SÚVISIACE  ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

Školský rok 2009/2010

4. VI. 2010 OCENENIE NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV PRIMÁTOROM LIPT. MIKULÁŠA :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2008/2009

23.VI.2009  PRIJATIE NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV A ŠTUDENTOV PRIMÁTOROM LIPT. MIKULÁŠA :www.zsslm.sk/index.php

 

autor: A.H T.H

Fotogaléria

MALÁ ZASADAČKA MÚ TESNE PRED ZAČIATKOM OCEŇOVANIA
ZĽAVA : Ivka FILIPEKOVÁ a KAT
SLÁVNOSTNÉ PRÍHOVORY PREDSTAVITEĽOV MESTA
NECHÝBAL ANI PRÍHOVOR PRIMÁTORA LIPT. MIKULÁŠA
SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE