EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

KREATIVITA V PODANÍ III.A

Trieda III.A dokázala naplniť prvú časť definície pojmu kreativita od E. Ullricha v reálnej praxi. V prvej časti definície kreativity ,od tohto autora, sa kreativita  chápe , ako schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch  a originálnym spôsobom zmysluplne ich používať neobvyklým spôsobom / flexibilita /. Konkrétne sa táto časť definície „pretavila“ do úpravy dverí na učebni č.13, ktorá je kmeňovou triedou III.A. Stačilo minimum finančných prostriedkov a upravené dvere uzreli svetlo sveta. Určite je to oživenie fádnosti dverí do tried, aj keď niektorí hodnotitelia estetickej stránky finálnej podoby úpravy dverí vyjadrili negatívne hodnotenie karikatúrnej podoby osôb, ktorých konkretizácia je zatiaľ neprezradená. Aj napriek tomuto konštatovaniu je to jedna z možnosti ako si vylepšiť vchodové dvere do učební aj v ostatných triedach.

autor: T.H A.H

Fotogaléria