EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

13. IV. 2012 XVI. ROČNÍK DEŇ NARCISOV

Deň narcisov v tomto roku pripadol na 13. apríl  a hoci je to "piatok trinásteho", bol na našej škole, tak ako   všetky minulé roky dňom  pozitívnych emócii, zážitkov a udalostí.

Headlinom tohtoročného Dňa narcisov bolo : 13. apríla môže pomôcť každý ....... , ktorý vystihuje podstatu tohto jedinečného dňa. Veď Deň narcisov je jedinou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, z ktorej môže LPR podporovať onkologických pacientov a ich rodiny.

Pripnutím si žltého narcisu 13.apríla  sme podporili  myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Už tradičnou súčasťou finančnej zbierky  v rámci Dňa narcisov / VYZBIERALO SA 38 € / sú na našej škole aj sprievodné akcie informatívneho charakteru o prevencii proti vzniku rakoviny. Vo vestibule školy sa prezentovali autori výtvarných prác  s tematikou Dňa narcisov. Podobne ako pri výtvarných prácach venovaných Svetovému  Dňu vody, máte možnosť označiť číslom obrázok, ktorý sa Vám najviac páči a svoj tip, so svojim priezviskom a označením triedy, vhoďte do schránky ŽŠR. Za Vašu  účasť v ankete o najlepšiu prácu, môžete vyhrať sladkú odmenu.

 

 SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

15. IV. 2011  XV. ROČNÍK DEŇ NARCISOV :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2009/2010

16.IV.2010  XIV. ROČNÍK  DEŇ NARCISOV :

polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2008/2009

17.IV.2009  XIII. ROČNÍK  DEŇ NARCISOV :

polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H A.H

Fotogaléria

FINANČNÁ ZBIERKA PRE LIGU PROTI RAKOVINE
Škoda, že pre nekvalitu fotogr
PROPAGÁCIA DŇA NARCISOV NA NÁSTENKE ŽŠR
VÝSTAVKA VÝTVARNÝCH PRÁC S TEMATIKOU DŇA NARCISOV
KTO SA CHCE ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE,
1
DETAILNEJŠIE ZÁBERY NA JEDNOTL