EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

22. XII. 2011 POSLEDNÝ PRACOVNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2011

Posledný "pracovný" deň v kalendárnom roku 2011 pripravila Žiacka školská rada stretnutie žiakov a pedagogických pracovníkov našej školy v priestoroch jedálne. Toto stretnutie sa stáva tradíciou, lebo podobný charakter mali aj posledné "pracovné" dni v predchádzajúcich záveroch kalendárnych rokov. Aj scenár stretnutia má viacmenej stabilnú podobu. Základom je prezentácia tried s pripraveným kultúrnym  programom a vyhodnotenie posledných akcií v rámci školskej a mimoškolskej činnosti. Z jednotlivých vystúpení mali najväčší úspech žiaci IV.AŽP so svojim tanečným majstrovstvom, kde exelovali Michal SMOLÁK IV.ŽP a Lukáš ZELEŇÁK IV.A. Podobné ovácie však zožali so svojimi divadelnými scénkami Michal MIKULA III.A, Marek KURUC III.A a kvarteto žiačok III.ŠP - Katarína BALCOVÁ, Silvia ILAVSKÁ, Katarína PALANOVÁ a Veronika PARAJOVÁ. Dievčatá sa predstavili ukážkou z divadelnej hry Bezideovci, ktorej autorom je francúzsky spisovateľ Georges Courteline. Aký mal priebeh tento posledný deň, to si môžete pozrieť vo fotogalérii.

V poslednom tohtoročnom príspevku na našu www. stránku si dovoľujeme zaželať žiakom a zamestnancom našej školy :

ABY STE MALI V NOVOM ROKU LEN RADOSTI, BEZ PROBLÉMOV A STAROSTI, ABY ZDRAVIE, ŠŤASTIE, LÁSKA, POROZUMENIE BOLO VŽDY PRI VAŠOM BOKU, PO KAŽDÝ DEŇ V CELOM ROKU 2012 !

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

22. XII. 2010 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ DEŇ" V KALENDÁRNOM ROKU 2010 :

www.zsslm.sk/index.php

22. XII. 2010 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2009/2010

21. XII. 2009 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ" DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2009 :

www.zsslm.sk/index.php

21. XII. 2009 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2008/2009

19. XII. 2008 POSLEDNÝ "PRACOVNÝ" DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2008 :

www.zsslm.sk/index.php

18. XII. 2008 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2007/2008

18. XII. 2007 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU :

www.zsslm.sk/admin/files/410.pdf

autor: T.H A.H

Fotogaléria

ATMOSFÉRA V JEDÁLNI PRED ZAČIATKOM PODUJATIA
ÚVOD PODUJATIA SA NIESOL V SLÁVNOSTNOM DUCHU
VYSTÚPENÍM ŽIAČOK IV.AŽP A III
Katarína BALCOVÁ III.ŠP
Daniela KUBEKOVÁ IV.A
PRÍTOMNÝCH DOSTALO DO VARU TANEČNÉ VYSTÚPENIE
IV.AŽP, KDE EXELOVALI Michal S
HERECKÝ TALENT PREJAVILI VO SVOJEJ SCÉNKE ŽIACI
III. A Marek KURUC a Michal M
VEDENIE ŠKOLY ZASTUPOVA ZÁSTUPCA PRE PEDAGOGICKÉ
ČINNOSTI Mgr. Ján MARUŠKIN, LE
AKO PRVÝCH ODMENIL ÚČASTNÍKOV ŠKOLSKÉHO KOLA OĽP
Michal SMOLÁK IV.ŽP - III. MIE
ODMENY DOSTALI AJ ZÁSTUPCOVIA TRIED, KTORÉ SA
UMIESTNILI NA OCENENÝCH MIESTA
UKÁŽKY Z DIVADELNEJ HRY BEZIDEOVCI , KTOREJ
AUTOROM JE FRANCÚZSKY SPISOVAT
ZÁVER POSLEDNÉHO PRACOVNÉHO DŇA V
KALENDÁRNOM ROKU 2011 BOL VENO
HLAVNÝM ROZDÁVAČOM DOREJ NÁLADY MEDZI PEDAGÓGMI
BOLA PANI PROFESORKA ING. Zuza
PRÍKLAD SYMBIÓZY ŽIAKOV A PEDAGÓGA
Lucia KMEŤOVÁ IV.ŽP, pani prof
POKOJNÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012 !
ZNOVA SA UVIDÍME 9. I. 2012
PREHLIADKA OCENENÝCH TRIED V SÚŤAŽI O NAJKRAJŠIU
TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU.
I. MIESTO = III.A
II. MIESTO = II.MEŽP
ZÁBERY Z TRIEDY SME NEMOHLI UR
II. MIESTO = IV.ŠP
V TRIEDE SME ZASTIHLI ŽIAKOV IV.ŠP, KTORÍ UŽ BOLI
ODCHODOVO NALADENÍ NA ZIMNÉ PR
BUDÚ DARČEKY - NEBUDÚ ?
III. MIESTO = IV.ME

Prílohy

.AVI1 UKÁŽKA TANEČNÉHO VYSTÚPENIA IV.AŽP
.AVI2 UKÁŽKA TANEČNÉHO VYSTÚPENIA IV.AŽP
.AVI1 UKÁŽKA ZO SCÉNKY V PODANÍ ŽIAKOV III.A
Marek KURUC a Michal MIKULA
.AVI2 UKÁŽKA ZO SCÉNKY V PODANÍ ŽIAKOV III.A
Marek KURUC a Michal KUKURA
.AVI3 UKÁŽKA ZO SCÉNKY V PODANÍ ŽIAKOV III.A
Marek KURUC a Michal MIKULA
.AVI1 UKÁŽKA Z DIVADELNEJ HRY BEZIDEOVCI , KTOREJ
AUTOROM JE FRANCÚZSKY SPISOVAT
.AVI2 UKÁŽKA Z DIVADELNEJ HRY BEZIDEOVCI , KTOREJ
AUTOROM JE FRANCÚZSKY SPISOVAT
.AVI3 UKÁŽKA Z DIVADELNEJ HRY BEZIDEOVCI , KTOREJ
AUTOROM JE FRANCÚZSKY SPISOVAT
.AVI4 UKÁŽKA Z DIVADELNEJ HRY BEZIDEOVCI , KTOREJ
AUTOROM JE FRANCÚZSKY SPISOVAT