EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

17. X. - 23. X. 2011 TÝŽDEŇ BOJA PROTI RAKOVINE , NOSNÁ TÉMA KAMPANE - FAJČENIE

17. X. 2011  začala  už známa každoročne pripravovaná jesenná kampaň Ligy proti rakovine: Týždeň proti rakovine. Nosnou témou kampane je FAJČENIE. Hoci hovoriť o fajčení sa môže na prvý pohľad zdať už nezaujímavé, situácia vo svete i na Slovensku je v štatistikách a nových zisteniach stále alarmujúca. Preto je čoraz nevyhnutnejšie hovoriť o fajčení ako o fenoméne, ktorý nielen ohrozuje jednotlivcov - fajčiarov, ale významne mení životné podmienky ľudí v ich bezprostrednej blízkosti. O čo viac je tento fakt závažný, ak aktívnymi fajčiarmi sú nielen rodičia, ale aj ich deti.

Dnes už vieme koľko cigariet môže naštartovať vznik rakoviny pľúc iných orgánov ľudského tela. JEDNA, ALE NEVIEME KTORÁ. Toto zistenie by mali mať na pamäti aj mnohí naši žiaci, ale aj zamestnanci, ktorí sú aktívnymi fajčiarmi. Neohrozujú len svoje zdravie, ale aj zdravie nefajčiarov, lebo pasívne fajčenie je rovnako škodlivé ako aktívne.

I keď sa neustále zdôrazňuje, že užívanie tabaku, je najväčšou príčinou smrti ľudí na celom svete, nezdá sa, že by to nejako výchovne pôsobilo a mnohí majú stále dojem, že ich sa to netýka. Čísla sú však hrozivé. Teraz hovoríme o 5 miliónoch úmrtí, ale podľa odhadu svetoznámeho epidemiológa Sira Richarda Peto, v roku 2025 ich môže byť 8 miliónov a v roku 2050 až 12 miliónov, ak sa tento trend nejakým spôsobom nezastaví.

Naša škola sa do kampane zapojila výtvarnou súťažou s tematikou fajčenia, kde svojimi prácami dominovali Sylvia LEHOTSKÁ III.ŠP Katarína BALCOVÁ III.ŠP./ ich práce sú umiestnené na nástenke ŽŠR a vo fotogalérii článku / Súčasne bol na nástenke ŽŠR umiestnený propagačný materiál zameraný na informovanie fajčiarov o škodlivosti fajčenia, nielen pre nich, ale aj pre nefajčiarov v ich blízkosti. Kampaň sme podporili aj rozdávaním jabĺk, lebo 20. X. 2011 je Deň jabĺk a vždy sú lepšie vitamíny z ovocia, ako nikotín z cigariet.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

18. X. - 22. X. 2010 TÝŽDEŇ BOJA PROTI RAKOVINE , 22. X. 2011 DEŇ JABĹK :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2009/2010

19. XI. 2009 MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA :

www.zsslm.sk/index.php

 

autor: A.H T.H

Fotogaléria