EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

14. IV. 2011 ŠKOLSKÉ KOLO VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE PRIATEĽSKÉ KRAJE V ZJEDNOTENEJ EURÓPE

Dňa 14. IV. 2011 sa uskutočnilo školské kolo vedomostnej súťaže PRIATEĽSKÉ KRAJE V ZJEDNOTENEJ  EURÓPE. Organizátorom VIII. ročníka je tak , ako v predchádzajúce ročníky, Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným cieľ súťaže sa nemení : oboznámiť sa s históriou, geografiou, kultúrnym a prírodným dedičstvo, ľudovými tradíciami, hospodárstvom i súčasným životom v Žilinskom, Prešovskom samosprávnom kraji, Maľopoľskom vojvodstve / Poľsko /, Ľvovskej oblasti / Ukrajina / a v Spolkovej republike Durínsko.

 Súťažné otázky školského kola pozostávali z písomného testu, ktorý obsahoval :     20 otázok z dejín Slovenska (dejiny praveku, staroveku, stredoveku, novoveku a dejiny 20. storočia) a slovenskej literatúry (obdobie 19. a 20. storočia), geografie, hospodárstva a kultúry týkajúcich sa najmä územia Žilinského samosprávneho kraja a 10 otázok z histórie, geografie, hospodárstva  a kultúry Prešovského samosprávneho kraja, Malopoľského vojvodstva,  Ľvovskej oblasti a Spolkovej republiky Durínsko.

Každá otázka mala  4 možnosti odpovede, z ktorých jedna je správna.  Čas na vypracovanieotázok bol 30 minút. Maximálny počet bodov – 30. Pre tých žiakov, ktorí nemohli z rôznych príčin absolvovať školské kolo, sme v prílohách pripravili otázky  písomného testu a k nemu aj správne odpovede.  

 

Najviac správnych odpovedí mali :

Martin GREGOR

II.A

24 bodov

Bibiana KABZANOVÁ

I.ŽP

20 bodov

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2009/2010

15. VI. 2010 KRAJSKÉ KOLO VII. ROČNÍKA PRIATEĽSKÉ KRAJE :

www.zsslm.sk/index.php

9. IV. 2010  ŠKOLSKÉ KOLO VII. ROČNÍKA PRIATEĽSKÉ KRAJE :

www.zsslm.sk/index.php

 Školský rok 2008/2009

8. IV. 2009 OBVODNÉ KOLO VI. ROČNÍKA PRIATEĽSKÉ KRAJE :

www.zsslm.sk/index.php

17. II. 2009  ŠKOLSKÉ KOLO VI. ROČNÍKA PRIATEĽSKÉ KRAJE  :

www.zsslm.sk/index.php

 

autor: A.H T.H

Fotogaléria

Prílohy

.pdfVEDOMOSTNÝ TEST A SPRÁVNE ODPOVEDE
.pdfPROPOZÍCIE SÚŤAŽE