EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

1.XII.2010 : SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

Tak,  ako v predchádzajúce školské roky sme  na našej škole zorganizovali sprievodné akcie v rámci XXII. SVETOVÉHO DŇA BOJA PROTI AIDS. Hlavnými akciami bolo odovzdávanie červených stužiek a umiestnenie informácii o príčinách vzniku  a prevencii AIDS na nástenke, ktorej súčasťou boli aj výtvarné práce s problematikou AIDS. O tom, že téma AIDS je stále aktuálna svedčia aj nasledovné štatistické údaje :

V Slovenskej republike bola od roku 1985 do 30. júna 2010 infekcia HIV diagnostikovaná u 329 občanov, z tohto počtu bolo 276 mužov a 53 žien. V roku 2009 bolo laboratórne potvrdených 45 nových prípadov HIV u občanov SR, čo predstavuje druhý najvyšší výskyt  v jednom kalendárnom roku od začiatku monitorovania HIV/AIDS v SR. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR bolo zaznamenaných spolu 43 úmrtí u osôb s HIV. Najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je v Bratislavskom kraji. V závislosti od spôsobu prenosu vírusom HIV sa nakazilo 188 homosexuálnym stykom, 81 heterosexuálnym stykom, 8 injekčnou aplikáciou drog a v ostatných prípadoch nebol spôsob prenosu určený. Za posledných osem rokov bol zaznamenaný každoročný nárast počtu prípadov HIV infekcie. Na Slovensku bola HIV infekcia od roku 1986 diagnostikovaná u 110 cudzincov, z toho 7 prípadov bolo diagnostikovaných v roku 2009.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

1.XII.2010 SVIEČKOVÝ POCHOD PRIPOMENIE SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS /SČK / :www.changenet.sk/

Školský rok 2009/2010

1.XII.2009 XXI. ROČNÍK SVETOVÉHO DŃA BOJA PROTI AIDS : www.zsslm.sk/index.php

ŠKolský rok 2008/2009

1.XII.2009  XX. ROČNÍK SVETOVÉHO DŃA BOJA PROTI AIDS : www.zsslm.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria