EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 4.AŽPFONTAŽP

Netradičným spôsobom zrealizovala stužkovú slávnosť trieda 4.AŽP. Študenti z tejto triedy sa rozhodli, že stužková slávnosť sa obmedzí len na odovzdanie maturitných stužiek v rámci triednickej hodiny 17.12.2008.
Zatiaľ Vám nemôžeme poskytnúť viac fotografií, lebo podobne ako 4.ŠP do fotogalérie nič neposkytli. Jedimú spoločnú fotografiu 4.AŽP máme od Mateja ŠICULIAKA 4.ŽP.Pritom stužková slávnosť má pre študentov 4.ŽP nádych historičnosti, lebo sú prvými študentami, ktorí dostali symbol dospelosti - maturitnú stužku v študijnom odbore technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Dúfame, že v takom počte, ako dostali maturitnú stužku ich budeme môcť uvádzať ako prvých absolventov v uvedenom odbore.

ZOZNAM ŠTUDENTOV 4.A


AGROPODNIKNIE so zameraním na podnikanie v poľnohospodárstve


1/ Zuzana BOĎOVÁ
2/ Peter HÁČIK
3/ Milan ILAVSKÝ
4/ Martin JAMBRICH
5/ Ivona KOVÁČOVÁ
6/ Martina KUBÍČKOVÁ
7/ Monika KUSTROVÁ
8/ Martina NOVÁKOVÁ
9/ Štefan PACKA
10/ Petra SEKANOVÁ
I11/ vana ŠTEVLÍKOVÁ
12/ Elena ŽIGOVÁ

ZOZNAM ŠTUDENTOV 4.ŽP


TECHNOLÓGIA OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


1/ Peter FERIANC
2/ Jana HAZUCHOVÁ
3/ Martin HÚSKA
4/ Dáša JANKOVIČOVÁ
5/ Zuzana JOBBOVÁ
6/ Petronela MAJERČÍKOVÁ
7/ Monika ONDRÁŠOVÁ
8/ Andrea PAŠKOVÁ
9/ Andrea ROHRBÔCKOVÁ
10/ Matej ŠICULIAK
11/ Václav URBAN

TRIEDNA PROFESORKA 4.AŽP : Ing. Iva S T A R O Ň O V Áautor: T.H

Fotogaléria

TAKTO SME VYZERALI, KEĎ SME ZAČÍNALI !!
TAKTO SME VYZERALI, KEĎ SME ZAČÍNALI !!
STUŽKOVÁ 4.AŽP
STUŽKOVÁ 4.AŽP
Zuzana BOĎOVÁ 4.A
Martin JAMBRICH 4.A
Ivona KOVÁČOVÁ 4.A
Martina KUBÍČKOVÁ 4.A
Monika KUSTROVÁ 4.A
Martina NOVÁKOVÁ 4.A
Štefan PACKA 4.A
Ivana ŠTEVLÍKOVÁ 4.A
Janka HAZUCHOVÁ 4.ŽP
Dáša JANKOVIČOVÁ 4.ŽP
Zuzana JOBBOVÁ 4.ŽP
Petronla MAJERČÍKOVÁ 4.ŽP
Monika ONDRÁŠOVÁ 4.ŽP
Andrea PAŠKOVÁ 4.ŽP
STUŽKOVÁ 4.AŽP
STUŽKOVÁ 4.AŽP
STUŽKOVÁ 4.AŽP
STUŽKOVÁ 4.AŽP
STUŽKOVÁ 4.AŽP
STUŽKOVÁ 4.AŽP

Prílohy

.docZOZNAM