EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ZÍSKALI SME PODPORU NÁŠHO PROJEKTU OD NADÁCIE DEXIA BANKY SLOVENSKO

     Nadácia Dexia banky Slovensko pomáha rozvoju vzdelávania, pri záchrane životného prostredia, ale aj kultúrnych hodnôt obcí a miest.

        Nadácia Dexia banky Slovensko prerozdelila v rámci svojich troch otvorených grantových programov Moderné regióny, Naše dedičstvo a Zelené obce celkovo čiastku 110 000 Eur.

 

        „Do našej výzvy sa prihlásilo spolu 280 žiadostí v celkovej požadovanej sume takmer 900 000 Eur. Mnohé projekty boli kvalitné a skutočne sa ťažko rozhodovalo, ktoré vyradiť a ktoré posunúť ďalej a udeliť im finančnú podporu vo forme grantu. Veríme, že vďaka podpore Nadácie Dexia banky Slovensko sa budú realizovať práve tie najkvalitnejšie z nich,“ uviedla Ing. Katarína Vršanská, predsedníčka Správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko. air max tn pas cher longchamp soldes syndicatmixte-avesnes.fr air max pas cher sac longchamp nike pas cher

          Podporených bolo spolu 42 projektov z celého Slovenska. Projekty troch otvorených grantových programov hodnotilo spolu 22 externých hodnotiteľov (16 zástupcov neziskového sektora a odborníkov v danej oblasti a 6 zástupcov Dexia banky). Hodnotiace komisie odporučili Nadácii 53 projektov, z ktorých finálne vybrala Správna rada Nadácie projekty na finančnú podporu.

        Realizácia jednotlivých projektov je naplánovaná od 1. júla 2010 do 31. októbra až 19. novembra 2010, v závislosti od konkrétneho grantového programu. Grantové programy Nadácie Dexia banky Slovensko administruje nezisková organizácia Pontis n.o.

 

… a grantový program „Moderné regióny“ sme získali práve MY – odbor Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

     Vypracovali sme projekt, ktorý je zameraný na zlepšenie zručností a schopností žiakov z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia pomocou získaných moderných učebných pomôcok (notebooky, PC tablety, vizualizér, software na navrhovanie záhrad, chemické a mikrobiologické pomôcky, odborné učebnice...). Prostredníctvom týchto pomôcok budú žiaci pracovať na zlepšení kvality životného prostredia v obciach/mestách, umožnia im vypracovať a zrealizovať vlastné projekty prospešné verejnosti (napr. návrhy úpravy verejnej zelene, monitoring kvality jednotlivých zložiek v prírode, envirovýchova). Súčasťou projektu bude aj jednodňový seminár „Monitoring krajiny“ určený pre žiakov a učiteľov stredných škôl z okolia Liptovského Mikuláša, ktorý sa uskutoční dňa 01. októbra 2010 v priestoroch našej školy.

 

     Žiakom z nášho odboru  sme  zo získaného grantu Nadácie Dexia banky Slovensko - 3 790 eur zakúpili moderné učebné pomôcky, ktoré budú potrebovať pre zlepšenie svojich zručností a vedomostí z oblasti analytickej chémie, aplikovanie biológie a informatiky. Títo žiaci sa už aktívne zapájajú do projektov na ochranu a tvorbu životného prostredia.

     Žiaci budú novozakúpené moderné učebné pomôcky a výpočtovú techniku využívať počas školského vyučovania na navrhovanie inovatívnych riešení v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - navrhovanie záhrad (navrhovanie povrchových objektov - trávnikov, chodníkov, vodných plôch, navrhovanie stavieb v záhradách, umiestnenie rastlín, osvetlenie, ploty, záhradnícke príslušenstvo dekoratívne predmety), navrhovanie sadov, úprava parkov, navrhovanie a úprava verejnej zelene, monitorovanie jednotlivých zložiek životného prostredia pomocou prenosných laboratórií, realizácia projektov na environmentálne vzdelávanie detí v materských a základných školách a pod.

autor: M.T T.H

Fotogaléria