EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024Mimoriadny termín
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

16.IV.2010 : XIV. ROČNÍK DEŇ NARCISOV

XIV. ročník verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine - DEŇ NARCISOV mal na našej škole rozpačitý priebeh. Kvôli organizačnému "skratu" sme neorganizovali dobrovoľnú finančnú zbierku vo vlastnej réžii.

Keby našu školu nenaštívili dobrovoľníčky - študentky z Gymnázia M.M.Hodžu, ostal by tento ročník  bez našho  finančného príspevku vyzbieraného priamo v škole.

Predsa však aspoň niektorí žiaci našej školy „symbolicky“ vyjadrili solidaritu osobám postihnutých rakovinou svojimi kresbami, ktoré sú tradične vystavené v našej škole. Do kreslenia narcisov sa zapojili triedy II. AŽP, II. ŠP a III. ŽP. Fotografie kresieb našich žiakov sú v prílohe tohto príspevku.

Stručná charakteristika DŇA NARCISOV :

 

Pred 14 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt Dňa narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Takmer 95% populácie Slovenska tento projekt pozná a hodnotí ho pozitívne (zdroj: prieskum Soria&Grey, máj 2006).

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. 

Každý zapojený subjekt  do zbierky Dňa naricosv je právnickou osobou, zodpovednou za vybraných dobrovoľníkov, ktorí budú 16. apríla zbierať dobrovoľné finančné príspevky od darcov a sympatizantov Ligy proti rakovine do pokladničiek vo všetkých mestách a obciach, kde majú prihlásené subjekty svoje sídlo. Prispievatelia dostanú za svoj príspevok od dobrovoľníkov kvietok narcisu, vyjadrujúci spolupatričnosť s chorými a podporu preventívnych, informačných a psychosociálnych projektov a programov Ligy proti rakovine.

Deň narcisov každoročne pomáhajú popri sekretariáte LPR organizovať stovky spoluorganizátorov po celom Slovensku. Sú to pobočky LPR, školy, spolky, mestá, skautské oddiely, kluby dôchodcov, združenia SČK a mnoho iných ľudí dobrej vôle. Počas jediného dňa vyrážajú do ulíc miest a obcí s pokladničkami, aby mala verejnosť možnosť vhodiť do ne ľubovoľný príspevok a mohol sa tak pridať k veľkej rodine „narciskov“. Ostatné formy prispenia sú vkladom na účet LPR alebo v posledných 4 rokoch aj zaslaním SMS v sieti mobilných operátorov. (bližšie o možnostiach príspevkov sa dočítate kliknutím na jednotlivé ročníky Dňa narcisov).

 Okrem toho LPR SR podporujú aj mnohí partneri, ktorí sponzorsky umožňujú znášať náklady organizácie a zabezpečenia Dňa narcisov .

 Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje LPR späť do projektov, na ktoré prichádzajú žiadosti zo všetkých regiónov Slovenska. Generálna rada LPR rozhoduje o prerozdelení výťažku v troch hlavných oblastiach a to: 

- psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života     

- prenos výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov 

 Všetky vyzbierané peniaze teda LPR SR vracia do spoločnosti a do vlastných projektov, tým, ktorí to najviac potrebujú (konkrétne čiastky, ako sa financie vyzbierané v uplynulé roky použili nájdete kliknutím na jednotlivé ročníky Dňa narcisov - www.lpr.sk).

SÚVISIACE ČLÁNKY

 

Školský rok 2008/2009

17.IV.2009 : DEŇ NARCISOV www.zsslm.sk/index.php 

autor: M.T T.H

Fotogaléria