EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV.

Školské lolo OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV malo slávnostnejší charakter, lebo sa uskutočnil jubilejný X. ročník tejto súťaže. Týmto je OĽP po SOČ druhou najstaršou pravidelnou súťažou v histórii školy na jej súčasnom pôsobisku. Aj keď počet súťažiacich nijako"neoslnil" , lebo boli len traja, kvalita ich prípavy bola veľmi dobrá. O tom svedčí fakt, že v prvej časti OĽP v ktorej mali odpovedať na 15 otázok hodnotiaca komisia zaznamenala v jednom prípade 100% úspešnosť odpovedí a u ostatných 80% úspešnosť. Aj druhá časť OĽP v kvalite nezaostala, lebo v obhajoby prác na tématiku ľudských práv boli zvládnuté po stránke obsahovej a prezentácie pred hodnotiacou komisiou na vysokej úrovni. Konečné poradie súťažiacich bolo nasledovné : I. MIESTO Monika ONDRÁŠOVÁ 4.ŽP, II. MIESTO Dušan SOKOL 4.ME, III. MIESTO Miroslav KUBO 2.ŠP
Vítaz postupuje do KRAJSKÉHO KOLA OĽP, ktoré sa uskutoční .v termíne 3. - 6.II.2009. Celoštátne kolo je plánované na 24 - 26.III.2009 v Liptovskom Mikuláši. Termín celoštátmeko kola uvádzame aj preto, lebo naša škola bola dlhoročným spoluorganizátorom vyvrcholenia OĽP. Naposledy sme poskytli svoje priestory pre IX. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE OĽP 20 - 22.III.2007
Víťazke ŠKOLSKÉHO KOLA OĽP treba popriať veľa úspechov v KRAJSKOM KOLE OĽP, kde sa naši študenti dokázali v silnej konkurencii účastníkov z gymnázií umiestniť v strede výsledkovej listiny.
Na záver trocha štatistiky. X. ROČNÍKOV ŠKOLSKÉHO KOLA OĽP sa zúčastnilo 51 študentov, čo v priemere predstavuje na jedno školské kolo účasť 5,1 študenta. Najúspešnejším ročníkom, vzhľadom na počet súťažiacich bol.I. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA v šk. roku 1999/2000, ktorého sa zúčastnilo 9 študentov. Najmänší záujem o OĽP bol v ročnikoch - III. / 2002/2003/, VII. / 2005/2006/ , IX. /2007/2008/ a X. / 20008/2009/. Týchto školských kôl sa zúčastnili traja študenti.

autor: T.H

Fotogaléria

ŠKOLSKÉ KOLO OĽP
Miroslav SOKOL 4.ME
ZĽAVA : Miroslav KUBO 2.ŠP a Dušan SOKOL 4.ME
ŠKOLSKÉ KOLO OĽP
ŠKOLSKÉ KOLO OĽP