EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

9.IV.2010: ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE PRIATEĽSKÉ KRAJE V ZJEDNOTENEJ EURÓPE

 

Dňa 9. IV. 2010 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo medzinárodnej vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl z Durínskej spolkovej republiky, Malopoľského vojvodstva, Ľvovskej oblasti, Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja: PRIATEĽSKÉ KRAJE V ZJEDNOTENEJ EURÓPE. Cieľom súťaže je oboznámiť sa s históriou, geografiou, kultúrnym a prírodným dedičstvom, ľudovými tradíciami, hospodárstvom i súčasným životom v spomínaných krajoch. Školské kolo bolo obsahovo orientované na vedomosti o Žilinskom kraji.
Táto už stabilná vedomostná súťaž na našej škole má aj dobrú odozvu u študentom, o čom svedčia  počty zúčastnených  študentov na školskom kole.
1.A – 6
2.AŽP – 21
3.AŽP – 17
4.AŽP – 13
1.ŠP – 19
2.ŠP – 20
3.ŠP – 18
4.ŠP – 23
2.ME – 13
SPOLU : 150 študentov
 
 
Študenti mohli maximálne získať 30 bodov. Najúspešnejší študenti so ziskom bodov 25 a viac boli
1/ KUBÁNIOVÁ Katarína II.ŠP = 25 bodov
2/ ŠRÓBA Martin III.A = 27 bodov
3/ VALÁŠEK Ján III.A = 27 bodov
4/ PROFANT Ivan III.A = 28 bodov
5/ BIELENÁ Zuzana III.ŽP = 28 bodov
6/ ZUBAJOVÁ Alžbeta III.ŽP = 28 bodov
Z prehľadu vyplýva, že medzi najlepšími dominovali študenti zo III.AŽP. Pre postup do krajského kola, kde postupujú dvaja študenti, absolvujú všetci šiesti „rostrel „ z ktorého dvaja najúspešnejší postúpia do krajského kola. Otázky na krajskom kole však budú obsahovo zamerané na vedomosti o Žilinskom, Prešovskom samosprávnom kraji, Malopoľskom vojvodstve, Spolkovej republike Durínsko a Ľvovskej oblasti.
Pre tých študentov, ktorí  z rôznych príčin neabsolvovali školské kolo uvádzame v prílo- hách otázky tohtoročného VI. ROČNÍKA súťaže. V  závere prílohy sú aj správne odpovede. Môžte sa otestovať, ako by ste dopadli, keby ste súťažili.

 DODATOK : Po uskutočnení " rostrelu " budú našu školu repezentovať na KAJSKOM KOLE , ktoré sa uskutoční 15.VI.2010 :

1/ Ján VALÁŠEK III.A

2/ Ivan PROFANT III.A

Súvisiace články

 Školský rok 2008/2009

8.IV.2009 : OBVODNÉ KOLO SÚŤAŽE PRIATEĽSKÉ KRAJE V ZJEDNOTENEJ EURÓPEwww.zsslm.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria

Prílohy

.docOTÁZKY A ODPOVEDE