EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Vážení návštevníci našej webovej stránky!

Iste ste si všimli našu snahu o aktualizáciu našej webovej stránky. Neustále prinášame informácie zo života našej školy, stránku vylepšujeme dizajnovo, zaraďujeme nové rubriky. Takouto novou aktivitou je aj rubrika TECHNICI LIPTOVA. Chceme ňou akosi prirodzene nadviazať na polytechnický charakter našej školy a zároveň zviditeľniť významné osobnosti Liptova z oblasti technických vied. Postupne chceme predstavovať našich rodákov, ale aj osobnosti, ktoré na Liptove prežili časť svojho pracovného života. Pri tvorbe tejto rubriky uvítame aj pomoc Vás čitateľov, ako aj ostatnej verejnosti, kde informácie a materiály  o menej známych osobnostiach s tvorivou technickou činnosťou určite obohatia túto rubriku. Na základe vlastných skúseností vieme, že o liptovských umelcoch sa vie vo verejnosti pomerne veľa. Mená ako J. Kráľ, P.M.Bohúň, J.Janoška, I.Laučík, J.Lenko, J.Alexy, A. Plávka, M.R.Martáková, J.Tranovský, E.Š.Martinčeková... sú všeobecne známe, dokonca známa je aj oblasť, ktorou sa zaoberali. Keď sa však opýtame na mená, ako Aurel Stodola, Eduard Penkala, Štefan Stein, Jozef Baláž, Ondrej Cibák, Kamil Gross, Rudolf Harman... väčšina odpovedí, snáď len okrem A.Stodolu končí pokrčením ramien alebo slovom neviem.

Preto veríme, že aj takto môžeme prispieť k zlepšeniu regionálneho vzdelávania, zvýšeniu národnej hrdosti a snáď aj vlastenectva, ktoré sa v týchto dňoch veľmi často dostáva na stránky našich médií. 

Tu prikladáme zoznam najznámejších technikov z Liptova.

Meno                              nar.                    †              činnosť                                  
Balazs Štefan         1881 Palúdzka     1962 Šoproň         banský a hutnícky inžinier
Baláž Jozef             1950 Palúdzka     1983 Bratislava    strojný inžinier, vynálezca
Ballo Peter             1846 LM              1913 LM               továrnik, výrobca vozov
Ballo Matej             1844 LM              1930 LM               chemik
Cibák Ondrej          1926 LM              2000 LM               staviteľ vodnoslalomových tratí
Cuninka Anton        1918 Trnava        1989 LM               architekt
Donath Henrich Gejza 1873 LM          ?                         chemik
Gross Kamil             1899 Beňadiková 1971 Bratislava   architekt, absolvent gymnázia
Harman Rudolf         1931 Hybe          1999   ?             elektrotechnik, vynálezca
Harminc Milan Micha 1869 Kulpin          1964 Bratislava   architekt, staviteľ
Heeger Július           1851 LM              1914 Budapešť    dopravný inžinier
Holý Václav              1888 Praha         1956 LM             stavebný inžinier, verejný činiteľ
Chrobák Vladimír       1909 Hybe          1984 Bratislava  architekt, absolvent gymnázia
Kállay Vojtech           1880 LM              1937 Bratislava  stavebný inžinier
Minca Ján                 1924 Ondrašová   1981 Bratislava  chemik, pedagóg
Mlynár Ján                1922 Hybe          1987 Bratislava  architekt, pedagóg, absolvent gymnázia
Obrcian Vladimír         1919 LM             1979 USA          stavebný inžinier, staviteľ mostov
Penkala Eduard          1871 LM             1930 Záhreb       technik, vynálezca
Ruppeldt Igor             1882 LM             1962 Bratislava  strojný inžinier
Stein Štefan              1907 Vrbica         1995 Londýn      výskumník v oblasti rádioaktívneho žiarenia v medicíne
Stein Imrich               1904 Vrbica         1968 Bratislava  chemik, pedagóg
Stodola Aurel             1859 Vrb. Hušták 1942 Zűrich        strojný inžinier, vynálezca, pedagóg
Svetlík Ján               1912 Hybe          1997 Bratislava   architekt, pedagóg
Štefanec Ján            1903 Bodice        1989 Bratislava   architekt
Žuffa Milan               1887 LM             1942 Bratislava   chemický inžinier, verejný činiteľ
Žuffa Matej               1883 LM             1969 LM             elektrotechnický inžinier
Žuffa Pavol              1925 LM             1990 Morav. Ján  elektrotechnik, výskumník
Žuffa Pavol              1889 LM             1970 LM              strojný inžinier, konštruktér

 

autor: DraK + T.H.