EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024Mimoriadny termín
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU

21.XII.2009 sa uskutočnilo vyhodnotenie VI. ROČNÍKA SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU. Hodnotenie tried mali vo svojej kompetencii zástupcovia zo ŽŠR a p.p. DIKANTOVÁ  a p.p. FRIČOVÁ. Pri hodnotení tried, sa tak ako v predchádzajúcich ročníkoch okrem estetického stvárnenia výzdoby, bralo do úvahy aj zastúpenie ozdôb vyrobených študentami a ekologické hľadisko. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, aj keď tried zapojených do súťaže bolo menej, ako v predchádzajúcom ročníku.

Na základe uvedených  kritérii bolo poradie na prvých dvoch  miestach nasledovné:
I. MIESTO III..AŽP
 II. MIESTO IV.ME

 

Víťazstvo III.AŽP má nádych výnimočnosti v tom, že prvýkrát od začiatku organizovania súťaže sa podarilo triede  obhájiť víťazstvo z predchádzajúceho ročníka

Aj ďaľšie triedy mali Vianočnú výzdobu veľmi peknú, ale vo viacerých prípadoch si výzdobu zjednodušili, lebo použili ozdoby vyrobené študentami z minulých ročníkov.
 

Vzhľadom na to, že hodnotiaca komisia nám zatiaľ neposkytla upresňujúce informácie o umiestnení ďaľších tried a fotogalériu výzdoby tried, ponúkame Vám len niekoľko fotografií zo spracovania vianočnej výzdoby vo víťaznej triede III.AŽP

Súvisiace články : SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU - VIANOCE 2008 -www.zsslm.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria

VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
VSTUP DO VÍŤAZNEJ TRIEDY - ZAČ
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
Súčasťou výzdoby boli aj perní
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
Na hlavnej časti plochy pre ná
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
Perníky sa stali súčasťou výzd
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
Perníky sa stali súčasťou výzd
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
Na druhej nástenke bol histori
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
Vianočný stromček zabezpečila
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
VÍŤAZNÁ TRIEDA III.AŽP
KONIEC KRÁTKEJ PREHLIADKY - OD