EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Poľnohospodársko - potravinársky deň - 2. ročník

Dňa 6.6.2006 sa v priestoroch školy uskutočnil 2. ročník Poľnohospodársko - potravinárskeho dňa.
Bol spojený s otvorením priestorov školy pre verejnosť, žiakov základných škôl a ich rodičov.
Program bol zameraný na odborné prednášky a besedy, športové súťaže, prezentáciu chovu koní, ako aj prezentáciu modernej poľnohospodárskej techniky, potravinárskych výrobkov podnikov okresu Liptovský Mikuláš.
Súčasťou programu bolo otvorenie projektu OSLAVA STROMOV v rámci projektu OZ TATRY „Zelené areály škôl“ za podpory Nadácie Ekopolis prostredníctvom finančných prostriedkov spoločnosti SKANSKA, ktorý je doplnením školskej ekoplochy.
Návštevníci mali možnosť ochutnať potravinárske produkty (raciopomazánky, bylinkové čaje z vlastnej ekoplochy, mliečne výrobky, pečivo a pod.)
Ukážkami drezúry a jazdami na koni prezentoval svoj chov p. Boulbol z Beňadikovej.
Účastníci si mohli prehliadnuť medzinárodnú putujúcu výstavu „ANNA FRANKOVÁ – Odkaz dejín dnešku“

autor: drak

Fotogaléria

PP deň 2006
Slávnostné otvorenie
PP deň 2006
Slávnostné otvorenie
PP deň 2006
Otvorenie projektu OSLAVA STRO
PP deň 2006
otvorenie projektu Oslava stro
PP deň 2006
OSLAVA STROMOV
PP deň 2006
Z vtáčej perspektívy
PP deň 2006
Moderná technika, klimatizovan
PP deň 2006
Moderná technika
PP deň 2006
Žiak Juraj Skubík pri traktore
PP deň 2006
Jazda zručnosti.
PP deň 2006
PP deň 2006
Prvý krát treba koníka radšej
PP deň 2006
Koníky sú ušľachtilé zvieratá
PP deň 2006
Krása
PP deň 2006
Hladná a smädná
PP deň 2006
Aj kôň sa unaví a dobre mu pad
PP deň 2006
Ochutnávka potravinárskych pro
PP deň 2006
Prispeli aj Pečivárne z Liptov
PP deň 2006
kútik zdravej výživy
PP deň 2006
Privítanie žiakov ZŠ výchovným
PP deň 2006
Prezentácia automatizačnej tec
PP deň 2006
Elektrotechniku prezentuje maj
PP deň 2006
Zaujme ich elektrotechnika ale
PP deň 2006
Sprievodcami výstavy Anna Fran
PP deň 2006
Slávnostné vyhodnotenie súťaží
PP deň 2006
Víťazi súťaží
PP deň 2006
Víťazi súťaží.
PP deň 2006
Víťazi súťaží.