EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

NA PREVENCIU SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV MYSLÍME AJ POČAS PRÁZDNIN

Aj keď si žiaci už vychutnávajú prvé dni letných prázdnin, naši pedagogickí a nepedagogickí pracovníci nezabúdajú ani v tomto čase na permanentný a čím ďalej tým viac markantnejší problém vzrastu kriminality v školských zariadeniach, a preto sa dňa 4.7.2023 zúčastnili odbornej prednášky na tému: Šikanovanie, prevencia kriminality a sociálno-patologických javov. Preventistka z OR PZ v Liptovskom Mikuláši kpt. JUDr. Anna Poljaková nám pútavým spôsobom priblížila danú problematiku a taktiež naznačila ďalšie kroky v efektívnom zvládnutí nárastu prípadov sociálno - patologických javov.
 
 

autor: PhDr. Tatiana Kůsová