EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA.

Medzinárodný deň bez fajčenia sa pripomína v tretí novembrový štvrtok z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a pri podpore Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V priebehu kalendárneho roka je na problematiku fajčenia zameraný aj iný dátum - Svetový deň bez tabaku, ktorý pripadá na 31. mája.

Tento deň sa na našej škole sa podobne ako minulý školský rok organizoval výmenný -bartrový obchod – Vymeň cigaretu za žuvačku ! Síce nebol zorganizovaný s takou publicitou ako minutý školský rok , predsa priniesol slušný výsledok. Doplnkovou akciou bola aj prezentácia výtvarných prác s tematikou boja proti fajčeniu na prvom poschodí. Aj keď nejde o diela o ktoré by sa „ bili galérie , alebo reklamné agentúry „ treba oceniť ich autorov, že sa aj takouto formou zapojili do kampane boja proti fajčeniu.

Vzhľadom na to, že problém fajčenia na našej škole zo strany študentov, ale aj niektorých zamestnancov nie je okrajovou záležitosťou, príspevok končíme niektorými údajmi o negatívnych dopadoch fajčenia.


1/ Je zistené, že 90 percent fajčiarov začalo s týmto zlozvykom v mladosti. V súčasnosti sa hranica "prvej cigarety" posúva do stále nižšieho veku.

2/ Čísla o úmrtiach sú hrozivé: teraz sa uvádza, že na následky fajčenia zomrie ročne päť miliónov osôb, podľa odhadu odborníkov v roku 2025 ich môže byť osem miliónov, v roku 2050 dokonca 12 miliónov, ak sa doterajší trend spotreby tabakových výrobkov nezastaví.

3/ Cigaretový dym obsahuje približne 4000 rôznych látok s účinkom na organizmus. Ide o pevné častice a plyny, napríklad nikotín, decht, oxid uhoľnatý, formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, močovinu, voľné radikály, čpavok, nikel, arzén, kadmium a ďalšie. Z nich vyše 60 dokázateľne poškodzuje organizmus človeka.

4/ Na následky fajčenia v Európe zomiera ročne približne 650.000 ľudí. Takmer 80.000 obyvateľov európskeho kontinentu zomiera ročne na pasívne fajčenie. Vdychovanie cigaretového dymu zvyšuje aj u nefajčiarov riziko ochorenia na rakovinu pľúc a vznik srdcovo-cievnych chorôb.

5/Až jedna miliarda ľudí zomrie v 21. storočí na choroby spôsobené fajčením, pokiaľ sa vlády bohatých i chudobných štátov nepostavia zodpovedne k tomuto problému. Na medzinárodnej konferencii zameranej na boj proti fajčeniu v thajskom Bangkoku to 2. júla 2007 uviedli experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

6/ "Tabak je chybný produkt, zabíja polovicu svojich konzumentov," uviedol vedúci iniciatívy WHO Za svet bez tabaku Douglas Bettcher. Konštatoval, že tabak každoročne zabíja 5,4 milióna ľudí, pričom polovica z tohto počtu patrí rozvojovým krajinám. "Je to ako keby sa každú hodinu zrútilo jedno lietadlo Jumbo," dodal.

autor: T.H

Fotogaléria