EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ŠKOLSKÁ KLUBOVŇA

V mesiacoch apríl - október sme na škole v rámci grantovej výzvy "Podaj mi ruku 2022" realizovali projekt "Školská klubovňa".
Školská klubovňa je priestor, v ktorom sa na našej škole študenti stretávajú a trávia čas mimo vyučovacieho procesu, počas prestávok a voľna.
Slávnostné otvorenie Školskej klubovne sa uskutočnilo besedou pri príležitosti Dňa Európy. Školská klubovňa je otvorená počas celého dňa. Na podnet študentov sú v priestoroch klubovne uložené škatule na zber plastových fliaš, ktoré pravidelne odovzdávajú. Školskú klubovňu pravidelne využíva aj Školský parlament na svoje zasadnutia.
Projekt bol finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja "Podaj mi ruku 2022".
 
Fotografie nájdete tu: www.facebook.com/sosplm

autor: Ing. František Fides