Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

UČITELIA VO FRANCÚZSKU

 

V dňoch, kedy si stredoškoláci zo Žilinského kraja užívali jarné prázdniny, štyria učitelia našej školy absolvovali krátkodobú stáž v partnerskej škole vo Francúzsku. Išlo o odborných učiteľov v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení a v učebných odboroch agromechanizátor, opravár a potravinárska výroba.

Učitelia sa oboznámili s možnosťami partnerskej školy, absolvovali niekoľko hodín v rámci hospitácie na odbornom výcviku, či už agromechanizátorov, záhradníkov, poľnohospodárov, tak aj na hodinách potravinárskej výroby. Strojári absolvovali hodiny odbornej praxe v školských dielňach, kde im boli predstavené možnosti školskej farmy od skladovania a evidencie pracovných nástrojov cez vŕtačky a zváračky až po simulátor jazdy na traktore a na bagri. Majsterky odborného výcviku si pozreli stredisko odborného výcviku zameraného na výrobu kozieho syra. V tejto školskej farme sa oboznámili s presným technologickým postupom výroby tejto francúzskej špeciality. Ďalší deň si učitelia pozreli výrobu mäsových výrobkov priamo na farme, kde taktiež žiaci absolvujú odbornú prax.

 

Učitelia sa budú snažiť zaviesť odborné vedomosti, získané na stáži, do vyučovacieho procesu čo najskôr, aby aj naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s inými technologickými postupmi, ako majú možnosť učiť sa na našej škole.

 

autor: Ing. František Fides

Fotogaléria

1