Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Rozvrh hodín

Nižšie v prílohách nájdete rozvrh hodín vo formáte PDF. Pre lepšie vyhľadávanie je rozvrh umiestnený aj na stránkach edupage.

 

 

 

zaradenie tried do odborov

trieda

názov odboru

kód odboru

I.A, II.A, IV.A

agropodnikanie, agroturistika

4210 M 11

I.S, II.S, III.S, IV.S

mechanik strojov a zariadení

2413 K

I.AM, II.AM, III.AM

agromechanizátor, opravár

4524 H

I.PT, II.PT

potravinárska výroba

4572 F

I.B, III.B

biochemik - mliekarská výroba

2987 H 01

II.Č mechanik číslicovo riadených strojov 2412 K

 

 

autor: AS

Prílohy

.pdfRozvrh hodín podľa dní
.pdfRozvrh hodín podľa tried
.pdfRozvrh hodín podľa učiteľov
.pdfRozvrh hodín podľa učební