Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
02.09.2021 - Otvorenie školského roka 2021/2022
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Rozvrh hodín

Nižšie v prílohách nájdete rozvrh hodín vo formáte PDF. Pre lepšie vyhľadávanie je rozvrh umiestnený aj na stránkach edupage.

 

Od 16.9.2020 sa vyučuje podľa stáleho rozvrhu

uvedeného na tejto stránke alebo na edupage.

Stále sa však vyučuje v kmeňových triedach.

Praktické vyučovanie prebieha podľa pokynov majstra.

 

zaradenie tried do odborov

trieda

názov odboru

kód odboru

I.A, III.A, IV.A

agropodnikanie, agroturistika

4210 M 11

I.S, II.S, III.S, IV.S

mechanik strojov a zariadení

2413 K

I.AM, II.AM

agromechanizátor, opravár

4524 H

I.PV, II.PV

poľnohospodárska výroba

4572 F

II.B

biochemik - mliekarská výroba

2987 H 01

II.NŠ

poľnohospodárstvo - nadstavbové št.

4512 L

I.Č mechanik číslicovo riadených strojov 2412 K
I.PT potravinárska výroba 2982 F

 

 

autor: AS

Prílohy

.pdfRozvrh hodín podľa dní
.pdfRozvrh hodín podľa tried
.pdfRozvrh hodín podľa učební
.pdfRozvrh hodín podľa učiteľov
.pdfRozvrh krúžkovej činnosti
.pdfpondelok 7.9.2020
.pdfutorok 8.9.2020
.pdfstreda 9.9.2020
.pdfštvrtok 10.9.2020
.pdfpiatok 11.9.2020
.pdfpondelok 14.9.2020