EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Rozvrh hodín

Nižšie v prílohách nájdete rozvrh hodín vo formáte PDF. Pre lepšie vyhľadávanie je rozvrh umiestnený aj na stránkach edupage.

 

 

 

zaradenie tried do odborov

trieda

názov odboru

kód odboru

I.A, II.A, III.A

agropodnikanie, agroturistika

4210 M 11

III.Č mechanik číslicovo riadených strojov 2412 K

I.S, II.S, III.S, IV.S

mechanik strojov a zariadení

2413 K

I.AM, II.AM, III.AM

agromechanizátor, opravár

4524 H

I.PT

potravinárska výroba

2982 F

I.B, II.B

mliekar a syrár

2988 H 

I.PV poľnohospodárska výroba 4572 F

 

 

autor: AS

Prílohy

.pdfRozvrh hodín podľa dní
.pdfRozvrh hodín podľa učební
.pdfRozvrh hodín podľa učiteľov
.pdfRozvrh hodín podľa tried