EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

20.X. MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMOV

Deň stromov
Každoročne si 20. októbra pripomíname Deň stromov. Myšlienka "Dňa stromov", vznikla pôvodne v 19. storočí v americkom štáte Nebraska v hlave J. Sterling Mortona.
Povolaním bol novinár, pričom sa vo svojich článkoch zaoberal hlavne poľnohospodárstvom a prírodou. Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti a tieto informácie šíril prostredníctvom novín aj medzi širokú verejnosť. Nezostal však len pri písaní článkov, ale 4. januára 1872 navrhol zorganizovať „deň stromov“, do ktorého sa mohol zapojiť každý, kto mal chuť vysadiť stromčeky vo svojom okolí. Odhaduje sa, že v rámci tejto akcie bolo vysadených v štáte Nebraska viac ako 1 milión stromov. Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromu rozšírila do celého sveta a v stredoeurópskych krajinách bol za dátum Národného dňa stromov ustanovený 20. október.

Naša škola si Deň stromov pripomenula viacerými aktivitami. Jednou z nich bola aj netradične riešená nástenka , ktorá bola výsledkom aktivity viacerých tried / 2.AM /

autor: T.H

Fotogaléria