Pracovné ponukyPrijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
01.07.2021 - letné prázdniny
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

POSTUP ALŽBETY VLČKOVEJ III.A DO KRAJSKÉHO KOLA SOČ

Aj keď pandémia COVIDU 19 negatívne vstúpila do všetkých oblasti života, predsa je snaha, ak to  preventívne opatrenia umožnia, zrealizovať aj naplánované mimoškolské aktivity. Jednou z nich je aj STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ, ktorej OKRESNÉ KOLO 43. ROČNÍKA  sa uskutočnilo 3.3.2021.  Jeho tradičným organizátor SOŠ elektrotechnická v Liptovskom Hrádku ho uskutočnila v on-line priestore.

Našu školu, v tomto netradičnom ročníku súťaže, reprezentovali dve žiačky z III.A študijný odbor agropodnikanie - agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva,  ktorých práce boli najúspešnejšie v školskom kole SOČ. Konkrétne to boli :

Meno a priezvisko

Názov práce

Sekcia

Umiestnenie

Kristína BOLCAROVIČOVÁ

 

Drezúra modernej doby

07

IV. MIESTO

Alžbeta VLČKOVÁ

Nevítaný hosť koní sarkoid

07

II. MIESTO

07= Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné  a vodné hospodárstvo)

Do krajského kola postúpila Alžbeta VLČKOVÁ a tak po dlhšom čase budeme mať zastúpenie v krajskom kole, lebo v predchádzajúcich ročníkoch nám postupy unikali o vlások, lebo sme sa spravidla umiestňovali na treťom nepostupovom mieste. Samozrejme, že poďakovanie patrí aj Kristíne BOLCAROVIČOVEJ, ktorá síce nepostúpila, ale jej práca zaujala a keby bola získala za formálnu stránku práce viac bodov, postup by bol reálnejší. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Ing. ILAVSKEJ, ktorá bola konzultantkou pri obidvoch prácach.

Kompletnú výsledkovú listinu zo  OK SOČ v súťažnej sekcii 07 nájdete tu :

Koho zaujal pojem SARKOID v názve práce Alžbety VLČKOVEJ, jeho bližšiu charakteristiku nájdete tu :

Kto by sa chcel realizovať v ďalších mimoškolských aktivitách, ponúkame možnosť zapojiť sa do súťaže : " Môj život na gazdovstve ", ktorú organizuje vydavateľstvo Slovenský chov. Ide o súťaž zameranú na krátke videá s uvedenou problematikou, ktorá dáva príležitosť prezentovať sa na celoslovenskom fóre portálu Agrobiznis našim šikovným žiakom a tým aj prezentovať našu školu . Propozície súťaže nájdete tu :

Súťaž naväzuje na predchádzajúcu súťaž, ktorá mala názov : " Môj príspevok k sebestačnosti ", do ktorej sa zapojil, okrem Alžbety VLČKOVEJ aj Ľuboš TEKELJAK. Informáciu o ich výsledku práce nájdete tu :

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2019/2020

3.3.2020 a 4.3.2020 ŠK SOČ tu : + ďalšie články obsahovo zamerané na SOČ

 

 

 

 

autor: T.H, Z.M

Fotogaléria