EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Dotazník ohľadom nástupu do škôl

Dotazník slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Žiadam Vás o vyplnenie dotazníka uvedeného v prílohách a jeho zaslaní do školy. Zaslať ho môžete prostredníctvom školských stránok edupage alebo mailom ako snímok. Prípadne dajte vedieť svoju odpoveď triednemu učiteľovi iným Vám dostupným spôsobom.

autor: AS

Prílohy

.pdfdotazník - plnoletý žiak
.pdfdotazník žiak/zákonný zástupca
.pdfdotazník zamestnanec
.docxdotazník - pôvodný dokument