EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Metodický deň

zamestnancov SOŠ polytechnickej

 

3. júl akoby sa stal už tradičným dátumom  na absolvovanie zaujímavého a tematicky zameraného metodického dňa. Keďže v minulom školskom roku sme sa vybrali na sever Slovenska,  tohto roku viedli naše kroky na juh – konkrétne do obce preslávenej chovom plemenných koní – do Topoľčianok.  Najskôr sme absolvovali prehliadku Národného žrebčína, ktorý je v súčasnosti jediná živá „Národná kultúrna pamiatka” na Slovensku, zachovávajúca pre Slovensko a Európu génový fond koní plemien Lipican, Arab, Hucul a Slovenský teplokrvník. Náš metodický deň pokračoval   prehliadkou  expozície v Topoľčianskom  zámku – národnej kultúrnej pamiatky a  letného sídla prezidentov ČSR. Posledný bod nášho programu bola návšteva prevádzky  známej vinárskej spoločnosti  Chateau Topoľčianky. Prehliadka vinárstva bola spojená so skutočne  erudovaným výkladom mladej odborníčky, ktorá nás presvedčila o tom, že k správne fungujúcej firme patrí nielen profesionalita a maximálna znalosť problematiky, ale predovšetkým zanietenosť a láska k svojmu povolaniu.

Metodický deň bol  pre nás veľkým prínosom  nielen v oblasti rozšírenia si znalostí v chove koní, histórie Topoľčianok a Topoľčianskeho zámku, nahliadnutia do „alchýmie“ výroby  kvalitných vín, ale bol to predovšetkým deň príjemných rozhovorov našich zamestnancov a bol dôkazom uvedomenia si spolupatričnosti a tímovosti nášho kolektívu.

autor: DB

Fotogaléria