Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Otvorenie školy 29.6.2020

Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 v Liptovskom Mikuláši 

bude v prevádzke len v dňoch

29.06. 2020 a 30.06.2020, 

za dodržania pokynov hlavného hygienika.

 

29. 6. 2020 začiatok o 8.30 v triedach

odovzdávanie učebníc, čistenie tried, vypratanie šatní.

 

30. 6. 2020 začiatok o 8.30

slávnostné ukončenie školského roka,

v triedach odovzdávanie vysvedčení. 

 

V prípade, že si žiaci neprevezmú vysvedčenie 30.6.2020, môžu si ich vyzdvihnúť v priebehu prázdnin v čase úradných hodín školy.

autor: AS