EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ÚČASŤ NA SÚŤAŽI : EKOFOTOGRAFIA 2009

SÚŤAŽ: EKOFOTOGRAFIA 2009

8. ročník výstavy fotografií

Životné prostredie je dnes pojem, ktorým sa zaoberá okrem vedeckých pracovníkov aj široká verejnosť. Čoraz intenzívnejšie si uvedomujeme dôsledky zhoršeného stavu všetkých zložiek prostredia, ktorý vytvára problémy ľudstva našej doby.

Človek hneď ako sa objavil na modrej planéte nazývanej Zem ako Homo sapiens, to znamená keď si začal uvedomovať seba a svoje okolie, snažil sa svoje prostredie meniť. Motiváciou pre tieto zmeny bola hlavne snaha prežiť. Táto ho viedla ku klčovaniu lesov, ku kultivácii rastlín a domestifikácii zvierat. Tiež sa hneď snažil o určitú dokumentáciu svojho konania.
Verme, že aj dnes je a bude hlavným motívom pre konanie človeka za záchranu prírody a životného prostredia snaha prežiť. Informácií z tejto problematiky je dosť, ale nikdy nie nadbytok pre zvýšenie ekologického cítenia a myslenia človeka.

Príspevok do 8. ročníka súťaže by mal byť prínosom k dokumentácii stavu ochrany prírody a činnosti človeka v nej a zároveň svedectvom o zmene vyspelosti dokumentačných techník.

Nezabúdajme však pri tom na všetko pozitívne, čo človek v prírode urobil a robí. Nie preto, aby sme minimalizovali problémy v ochrane prírody a životného prostredia, ale preto, že z výchovného hľadiska je už dávno známe, že účinnejšou je niekedy motivácia kladným príkladom, ako príkladom negatívnym. Nebuďme preto slepí ku všetkému, čo je okolo nás zlé, ale ani k tomu, čo je okolo nás dobré.

Učme sa aj s fotoaparátom v ruke cítiť s prírodou, žiť a dýchať s ňou. A preto, že každý z nás cíti a vidí inak, práve to je ako vraví básnik „senzačné“.

Je na nás – autoroch fotografií – ukázať mnohotvárny obraz našej prírody, prezentovať prírodné hodnoty a záujem človeka o prírodu a krajinu, zvýrazniť kladné i negatívne príklady zásahov človeka do prírody a životného prostredia.Usporiadatelia súťaže:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
Zväz slovenských fotografov, Ružomberok

Poslanie súťaže:
Umeleckou fotografiou prezentovať ochranu prírody a činnosť človeka v nej.


Podmienky súťaže:

• zúčastniť sa mohli autori fotografií s ekologickou tematikou,
• do súťaže boli zaradené čiernobiele a farebné fotografie formátu 18 × 24 cm a väčšie,
• na zaslaných fotografiách mal autor na zadnej strane uviesť meno autora, adresu a názov fotografie,
• fotografie bolo nutné zaslať v tvrdých obaloch s vyplnenou prihláškou,
• za poškodenie fotografií počas prepravy usporiadateľ súťaže neručil,
• jeden účastník mohol do súťaže prihlásiť najviac 10 fotografických prác,
• fotografie budú vrátené autorom 10 dní po skončení výstavy.

Do súťaže o najkrajšiu Ekofotografiu sa zapojili i žiačky našej školy z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia – Zuzka Bielená (3. ŽP), Beba Zubajová (3. ŽP), Katka Čatlochová (4. ŽP) a Barborka Magálová (4. ŽP). Ekofotografie našich študentiek sú uvedené v priloženej fotodokumentácii.

Slávnostná vernisáž výstavy uvedených ekofotografií sa uskutoční 06. novembra 2009 priamo v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Práce zaslané do súťaže posúdi odborná porota. Usporiadatelia odovzdajú ocenenia na tejto slávnostnej vernisáži výstavy. Každý súťažiaci dostane katalóg a certifikát o účasti.

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie nášmu pánovi riaditeľovi za finančnú podporu pre všetky štyri dievčatá, ktoré sa zapojili do súťaže o najkrajšiu ekofotografiu. V mene nášho odboru držíme dievčatám v súťaži palce a zároveň chceme pozvať ostatných žiakov a všetkých pedagógov do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (v Liptovskom Mikuláši) na vernisáž 8. ročníka výstavy ekofotografií v dobe trvania: 6. 11. – 11. 12. 2009.

autor: M.T / T.H /

Fotogaléria