EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

20.IX. - 25.IX..2009 ENVIROMENTÁLNE ŠKOLENIE

ENVIRONMENTÁLNE ŠKOLENIE
Tréning pre pilotné školy zameraný na participatívny environmentálny manažment (PEM)
20. – 25. september 2009
Vzdelávacie centrum Zaježová (lazy blízko Zvolena)


Základné informácie

Zaježová je oblasť lazov (samôt) patriaca pod neďalekú obec Pliešovce a leží asi 15 km juhovýchodne od Zvolena v pohorí Javorie. Stáročia obyvateľov tejto malej kotliny uprostred hôr živila úrodná pôda. V druhej polovici 20. storočia ju však ľudia začali opúšťať s víziou lepšieho života v mestách. Začiatkom 90.-tych rokov v nej ostali poväčšine iba starší ľudia. Zo 600 obyvateľov v 50.-tych rokoch klesol ich počet na 190 v roku 2000.
longchamp soldes ray ban aviators sunglasses sac longchamp Sac Louis Vuitton Pas Cher air max pas cher borsa louis vuitton
Po roku 1989 ju "objavili" obdivovatelia tradícií a založili tu "Školu ľudovej kultúry". Jej činnosť spočívala v sprostredkovávaní kontaktu mladých ľudí s remeselnými zručnosťami našich predkov. "Zaježka" stala rýchlo populárnou a na víkendovkách a letných táboroch sa tu vystriedali stovky ľudí. Tieto akcie sem po prvý krát priviedli aj niekoľko mladých ľudí, ktorí sa rozhodli založiť občianske združenie "Pospolitosť pre harmonický život" (PHŽ).

Inšpirovali sa jednoduchým, skromným a sebestačným životom našich predkov, ale nehlásali návrat o 100 či viac rokov dozadu. Práve naopak - experimentovaním s vlastnými osudmi hľadali spôsob, ako žiť plnohodnotne, avšak nie na úkor prírody, iných ľudí, alebo svojho osobného rozvoja. To sú problémy a otázky, ktoré zaujímajú každého, naozaj moderne zmýšľajúceho človeka.

Členovia PHŽ sa rozhodli zakúpiť miestne gazdovstvo na zaježovskom laze nazývanom Sekier a poskytli ho ľuďom, ktorí si chcú vyskúšať materiálne jednoduchší, prírode blízky život na lazoch.

Keďže pôvodná "Škola ľudovej kultúry" medzitým zanikla, prebrali aj časť jej aktivít - najmä víkendové a letné kurzy zamerané na remeslá, no nielen na ne. Založili zber triedeného odpadu v neďalekých obciach, zrekonštruovali niekoľko tradičných domov, podporovali alternatívne spôsoby vzdelávania a ochranu prírody. Víkendovky a tábory organizuje PHŽ okrem Sekiera aj v inom dome na zaježovskom laze Polomy. V roku 2004 sa PHŽ stala členom celosvetovej siete podobných projektov - Global Ecovillage Network.

Do Zaježovej a blízkeho okolia sa za posledné roky prisťahovali mnohí, väčšinou mladí ľudia. Z veľkej časti sú to bývalí obyvatelia Sekiera alebo návštevníci podujatí, ktoré tu organizovala PHŽ. V súčasnosti v Zaježovej a blízkom okolí dočasne, alebo trvalo žije viac než 60 novolazníkov a spolu s nimi ich 30 detí. Nie je to však jednoliata skupina, kde sú dokonalé vzťahy každého s každým. Všetci naraz sa prakticky nestretávajú, aj keď stretnutia menších skupín so spoločnými záujmami sú časté. Novousadlíci sú rôzni, do Zaježky ich priviedli rozmanité pohnútky, ale spája ich sen o peknom živote na peknom mieste.


Výchovno-vzdelávacie pobyty

PHŽ v spolupráci s novousadlíkmi a aktivistami každoročne spoluorganizujú minimálne 20 víkendových a 2 týždňové akcie, na ktorých majú návštevníci možnosť naučiť sa niektoré ľudové remeslá (hrnčiarstvo, tkanie, ...), vyskúšať si tradičné alebo alternatívne stavebné a poľnohospodárske postupy (napr. stavanie z hliny, výroba slamenných striech, ručné kosenie, ...), dozvedieť sa a diskutovať o environmentálnych a sociálnych otázkach, a v neposlednom rade aj prakticky pomôcť prírode a spoločnosti (napr. likvidáciou divokých skládok, či záchranou kultúrnych pamiatok). Väčšina podujatí prebieha vo výchovno-vzdelávacom stredisku Polomy, niektoré aj na Sekieri, či v iných častiach Zaježovej. Účastníkmi sú predovšetkým mladí ľudia vo veku 15-30 rokov, no snažia sa pritiahnuť aj ďalšie skupiny, napr. rodičov s deťmi. Nedávno sa začali organizovať aj akcie pre deti a pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Takéhoto výchovno – vzdelávacieho pobytu (tréningu) sa v dňoch 20. – 25. septembra 2009 zúčastnili pán učiteľ Holienka (ako koordinátor Zelenej školy) a dve dievčatá druhé ročníka, z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia – Andrejka Homzová a Julka Surmová. Dievčatá boli vybrané na základe aktívneho záujmu o ochranu životného prostredia, sú prirodzené líderky schopné viesť a motivovať skupinu (triedu) pre aktivity Zelenej školy. Ide o budúce členky Kolégia, ktoré budú následne aktívnymi účastníčkami v projekte na škole.

Cez zážitkové aktivity im bolo sprostredkované rozvíjať spoluprácu a komunikáciu v rámci školy a širšej komunity, poodhalené tajomstvami úspešnej a tvorivej komunikácie nie len medzi študentom a učiteľom a prostredníctvom cvičení im bolo ukázané ako využívať získané skúsenosti v praxi. Príjemne a zmysluplne strávený čas im zaručili skúsení lektori, noví priatelia a krásne prostredie zaježovských lazov.

Na tréningu sa pán učiteľ a žiačky venovali nasledovnému tematickému zameraniu a programu:

■ bol im vysvetlený participatívny environmentálny manažment na škole a diskusie o možnostiach a bariérach pri jeho zavádzaní

■ absolvovali interaktívne hry na podporu participatívneho štýlu rozhodovania, tímovej spolupráce a efektívnej komunikácie študent – učiteľ

■ precvičovali a ujasňovali si realizáciu metodiky 7 krokov na škole

■ trénovali simuláciu environmentálneho auditu na škole a plánovanie opatrení na znižovanie environmentálnej záťaže spojenej s prevádzkou školy

■ vypracovali Akčný plán pre zavedenie modelu na škole

■ absolvovali rôzne motivujúce aktivity

■ trénovali zapájanie širšej školskej komunity do ochrany životného prostredia – určovali dôležitých aktérov a formy spolupráce, vrátane spôsobov šírenia environmentálnej osvety obyvateľstva

■ absolvovali rôzne enviro – aktivity

■ nechýbali im ani výlety, či večerné ohne.

Dievčatá s pánom učiteľom a ostatnými účastníkmi tréningu boli ubytovaní vo veľkom drevenom dome a počas týždňa mali pestrú vegetariánsku stravu. Používali výhradne environmentálne vhodné výrobky (t. j. drogériu s ekoznačkou – eko - toaletné mydlá, eko - šampóny, eko – sprchové gély ... ).

Dúfam, že zúčastneným sa na výchovno – vzdelávacom pobyte páčilo, získali množstvo nových informácií z oblasti životného prostredia – jeho tvorby a ochrany (ktoré budú prostredníctvom Kolégia aktívne šíriť medzi ostatným spolužiakov a pedagógov, aktívne sa zapájať do participatívneho rozhodovania a tímovej spolupráce pri ďalšej realizácii projektov z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia na našej škole), našli si nových priateľov, či priateľky a priniesli si odtiaľ nie len krásne fotky, ale i nezabudnuteľné zážitky.

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie pánovi učiteľovi Holienkovi, Andrejke aj Julke za poskytnutie fotografií z výchovno – vzdelávacieho pobytu v Zaježovej. Fotografie dievčat a pána učiteľa sú priložené vo fotodokumentácii tohto príspevku.

autor: M.T. / T.H. /

Fotogaléria