EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

22. september - Svetový deň bez áut - World Carfree Day.

Cieľom kampane európskeho týždňa mobility, ktorá sa po prvý raz konala v roku 2002, je vyššia kvalita života a menej emisií znečisťujúcich plynov v ovzduší ako dôsledok menšieho počtu jazdiacich áut v mestách. Každoročným vyvrcholením celoeurópskej kampane za udržateľnú mobilitu je 22. september - Svetový deň bez áut - World Carfree Day.

Podľa odhadov až 60 % ľudstva bude v roku 2030 žiť v mestách. S rastom hustoty obyvateľstva rastie aj problém cestnej dopravy, ktorým sa mestá musia stále intenzívnejšie zaoberať. Stále viac sa do popredia dostávajú témy ako bezpečné ulice a ekologické formy dopravy, zníženie počtu obetí cestnej dopravy v EÚ do r. 2010 na polovicu či možnosť samostatnej, bezpečnej a zdravej mobility pre deti.

Počas Dňa bez áut - vo všedný pracovný deň ostávajú vybrané ulice a námestia v celej Európe bez áut, výfukových plynov, kde majú prednosť nemotorizované dopravné prostriedky, čím sa pozornosť sústreďuje na mobilitu, ktorá neškodí životnému prostrediu.

40 % všetkej dopravy predstavuje denný presun do práce a z práce. Tento vývoj ohrozuje okrem globálneho ovzdušia aj naše zdravie - následkom hlukovej záťaže, znečistenia ovzdušia, dopravnými nehodami, nedostatkom pohybu. Zmena myslenia a postojov je nevyhnutná. Ak nie je možné pri ceste do práce alebo do školy využívať hromadnú verejnú dopravu, môžeme sa zriecť áut pri nákupoch alebo vo voľnom čase, a využívať chôdzu pešo alebo jazdu bicyklom. Deň bez áut by nemal byť len jednorazovou akciou, ale dlhodobou zmenou v dopravných zvyklostiach.

Prispieť k Európskemu či Svetovému dňu bez áut sa každopádne oplatí: Naše telo profituje zo zvýšeného pohybu na vzduchu, naša peňaženka zo znížených nákladov na dopravu a naše prostredie z menšieho množstva škodlivín v ovzduší.

História prvých dní bez áut siaha do počiatku 70. rokov, kedy bol svet sužovaný ropnou krízou, a niekoľko dní bez áut sa uskutočnilo v európskych mestách na začiatku 90. rokov. Prvý medzinárodný deň bez áut sa konal v r. 1999 v Európe ako pilotný projekt kampane Európskej únie V meste bez môjho auta. Dátum 22. septembra bol vybratý, aby súvisel s Európskym týždňom mobility - The European Mobility Week, ktorý takisto podporuje a sponzoruje EÚ.

Do tejto kampane sa aktívne zapojila i naša škola s akciou pod názvom „Deň v modrom bez áut“. Úlohou študentov, pedagogických, ale i nepedagogických zamestnancov našej školy bolo prísť v tento výnimočný deň do školy „na kolesách bez motora“, t. j. na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod. a samozrejme oblečení v modrom. Musím konštatovať, že akcia sa vydarila, čoho dôkazom sú aj fotky priložené vo fotodokumentácii z dnešného dňa.
Pani učiteľka Vaňová a Turzová už od rána stáli pre školou, aby si fotili a zapisovali študentov, ktorí prichádzali na svoje vyučovanie „na motore bez kolies“. Počas dňa chodili po všetkých triedach a fotili všetkých študentov oblečených v modrom a celý priebeh dňa spoločne vyhodnotili. Výsledky akcie „Deň v modrom bez áut“ dopadli nasledovne:

■ najvyšší počet študentov oblečených v modrom a teda prvé miesto patrilo triede 2. AŽP (20 „modrých“ študentov)
■ o druhé miesto sa podelili triedy 1. a 2. ŠP (10 „modrých“ študentov)
■ na treťom mieste skončili triedy 3. a 4. AŽP, s počtom „modrých“ žiakov 9
■ štvrté miesto obsadili žiaci z tried 3. ŠP a 4. ME (7 „modrých“ študentov)
■ na piatom mieste skončili žiaci z 2. ME (6 „modrých“ študentov)
■ šieste miesto patrilo triede 4. ŠP (2 „modrí“ študenti)
■ siedme miesto patrilo triede 1. A (1 „modrý“ študent)

Na záver „našej akcie“ boli víťazné triedy so svojimi triednymi učiteľkami a samozrejme všetci študenti, ktorí prišli ráno do školy na „motore bez kolies“ pozvaní ku školskému jazierku, kde im pán riaditeľ slávnostne odovzdal výhry, ktoré im patria. Víťazná trieda 2. AŽP získala „poukaz“ na jeden deň voľna, ktorý využijú ako výlet (podľa vlastného výberu), a ktorý môžu absolvovať ktorýkoľvek deň počas školského roka 2009/2010. Keďže triedy 1. a 2. ŠP skončili na druhom mieste s rovnakým počtom „modrých“ študentov, získali sladkú odmenu, ktorá im bola spravodlivo rozdelená. Študenti, ktorí prišli ráno do školy na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežke, či dokonca na skateboarde – e boli odmenení „žolíkom“, ktorý im poslúži na odmietnutie jednej ústnej odpovede, na ktoromkoľvek ich vyučovacom predmete do 30. 11. 2009 (žolíka musí dotyčný vyučujúci akceptovať). „Žolíka“ získali nasledovní žiaci: Miška Mesárošová (1. ŠP), Anetka Hrčová (1. ŠP), Dominika Slotková (1. ŠP), Katka Palánová (1. ŠP), Peťka Hellebrandtová (2. ŽP), Romanka Lehotská (2. ŽP), Mirko Hábovčík (2. ME), Janko Pleva (2. ME), Evka Niňajová (2. ŠP), Janko Šebo (3. ŽP), Vilko Tomo (3. ŠP), Jarko Majerčík (4. ŠP), Petrík Bonko (4. ŠP), Peťka Mesárošová (4. ŽP) a Matúško Ilavský (4. ŽP).

Touto cestou víťazom srdečne blahoželáme a chceme vyjadriť poďakovanie Peťke Mesárošovej zo 4. ŽP, ktorá priniesla a ako cenu venovala domáci koláč a pánovi riaditeľovi za schválenie „poukazu“ na výlet pre víťaznú triedu 2. AŽP a „žolíky“ na odmietnutie jednej ústnej odpovede pre vybraných študentov.

ĎAKUJEME PANI PROFESORKE TURZOVEJ A ŠTUDENTOM NAŠEJ ŠKOLY, KTORÍ PRIPRAVILI PRVÝ PRÍSPEVOK NA NAŠU WWW PO ZMENE POSTUPU UMIESTŇOVANIA PRÍSPEVKOV NA STRÁNKU ŠKOLY .
T.H


autor: p.p. TURZOVÁ / T.H /

Fotogaléria