EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

21.12.2018 VIANOČNÁ BESIEDKA

Už tradičnú bodku, pred  odchodom na Vianočné prázdniny a tým aj za pracovnou časťou kalendárneho roku 2018, dala VIANOČNÁ BESIEDKA. Jej scenár ostal, v porovnaní s predchádzajúcimi besiedkami, viac menej nezmenený. Chýbala však jej súčasť z posledných dvoch ročníkov, ktorou bola VIANOČNÁ CUKRÁREŇ. Aj napriek tejto zmene, nechýbali tradičné vianočné dobroty a vianočný punč. Novinkou však bolo vystúpenie pána spisovateľa pána Petra Vrlíka, ktorý priblížil nielen zvyky počas Vianoc, ale odpovedal na veľké množstvo otázok, ktoré sa týkali pôvodu názvov dedín na Liptove a prezývok ich obyvateľov. V rámci kultúrneho programu dominovali žiaci  z tried študijného odboru mechanik strojov a zariadení. Nechýbalo oceňovanie žiakov za vzornú reprezentáciu školy na mimoškolských akciách v rámci okresu a kraja, kde sme boli úspešní hlavne v športovej oblasti. Ocenení boli aj žiaci, ktorí sa aktívne zapojili do školských aktivít, ktoré boli organizované nielen pedagógmi školy, ale aj ŽŠR.

Krátke videá z niektorých vystúpení nájdete zatiaľ : tu

 SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2017/2018

22.12.2017 VIANOČNÁ BESIEDKA A VIANOČNÁ CUKRÁREŇ 2017  : tu

+ ďalšie články obsahovo zamerané na Vianočné besiedky v predchádzajúcich rokoch

autor: T.H, M.K

Fotogaléria

Netrpezliví diváci, ale aj účinkujúci mali
možnosť ochutnať výborný viano
Účastníkov Vianočnej besiedky privítal
predseda ŽŠR Matúš Šuna III.S
Zaujímavý úvod besiedky bol v podaní spisovateľa
pána Petra Vrlíka, ktorý pribl
Úvod kultúrnej a zábavnej časti besiedky
zabezpečili žiaci I.PV.
Program pokračoval zaujímavými vystúpeniami
žiakov z tried zo študijného o
Po prvej časti kultúrno-zábavného programu
boli ocenení aktívny žiaci, kt
Prví boli ocenení žiaci za výsledky vo športových
súťažiach.
Ocenené triedy za prvé tri miesta v súťaži
o NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNO
Víťazky súťaže v rýchlosti a presnosti písania
v rámci strojopisu.
Ďalšie kultúrne vystúpenie v podaní žiakov
III.S a ich triedneho učiteľa
Poďakovanie na záver Vianočnej besiedky.
Slovami poďakovania za vykonan