EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Expert geniality show

Vo štvrtok 29. novembra sa aj na našej škole stretlo 24 odvážlivcov z rôznych tried, ktorí si chceli otestovať  svoje vedomosti v súťaži EXPERT geniality show. Každý súťažiaci z kategórií O12 a O34 si ľubovoľne zvolil dve spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Súťažiaci nemuseli svoj výber tém vopred oznámiť, ale sa mohli rozhodnúť až vo chvíli, keď dostali test a uvideli súťažné otázky. Odpoveďové hárky sú odoslané a nám už len zostáva počkať do 21. decembra 2018, kedy budú zverejnené čiastočné výsledky a  najneskôr 15. januára 2019 bude zverejnené celkové poradie súťažiacich (podľa výsledného skóre) a úplné poradie súťažiacich v jednotlivých témach. Každý súťažiaci bude mať po tomto termíne možnosť prezrieť si a skontrolovať na internetovej stránke súťaže vyhodnotenie vlastného testu. V rebríčkoch nebudú uvedené mená žiakov, iba kódy, ktoré boli súťažiacim pridelené.  EXPERT je súťažou jednotlivcov, nie škôl.

autor: AG

Fotogaléria