EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

13.11.2018 PREZENTÁCIA PROJEKTOV ERASMUS +

 

 

13. 11. 2018  sa v spoločenskej miestnosti školy uskutočnila prezentácia projektov ERASMUS +. V rámci nej mali možnosť žiaci, ktorí absolvovali poslednú odbornú stáž vo Francúzsku, formou svojich prezentácii oboznámiť spolužiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov so svojimi zážitkami, ktoré získali nielen v rámci odbornej časti pobytu, ale aj pri spoznávaní kultúrnych, historických, zábavných zaujímavosti hostiteľskej krajiny.

Bohatú galériu zo života žiakov vo Francúzku nájdete tu.

 

Vďaka programu ERASMUS+ v dňoch 15. až 30. septembra 2018 19 žiakov našej školy absolvovalo časť svojho štúdia v zahraničí – vo Francúzsku. Ich stáž nezačala 15. septembra, ale oveľa skôr. V lete žiaci navštevovali prípravné kurzy francúzštiny, kultúrnu a odbornú prípravu a 15. septembra nastúpili na projekt. Prvý víkend strávili v Paríži. Pozreli si Eiffelovu vežu, Bulvár Champs Elysée, Víťazný oblúk, katedrálu Notre Dame, Louvre, Musée d´Orsay, pozreli si obrazy slávneho maliara Clauda Moneta v Orangérii a večer si tieto pamiatky pozreli ešte raz z lode. V nedeľu odcestovali do mesta Chateauroux, čo je mesto výkonu ich stáže. Tu je niekoľko správ účastníkov, ako sa mali, čo robili počas pracovného týždňa.


Miro Rychtárik 

Študujem odbor Mechanik strojov a zariadení, no i tak som si rozšíril zručnosti v rôznych nových oblastiach tomu podobných. Počas týchto dvoch týždňov som pracoval vo firme Ets. Moreau, kde bolo mojou náplňou práce oprava, montáž a demontáž traktorov značky Massey Fergusson. Každý deň som nastúpil oblečený do dielne o 8:00. Nasledovalo rozdelenie práce pre každého pracovníka. Poväčšine som menil starý olej, montoval a demontoval traktory a vykonával iné pomocné práce. Od 12:00 do 14:00 bola obedová prestávka a po nej som čistil traktory a svoje pracovisko alebo som chodil na výjazdy do okolitých fariem. Končieval som o 17:00.

  

Saška Bukovinská 

Naša sa volala Centre Equestre du Castel, bola to jazdecká škola. Mali tu 40 koní a poníkov, tiež psa a mačku. Zvieratá boli krásne a milé. Farmár, ktorý nás mal na starosti bol aj majiteľ tejto farmy. Bol to milý pán v stredných rokoch, ktorý sa nám za tieto dva týždne čo sme tu strávili snažil vysvetliť všetko čo najzrozumiteľnejšie aj keď to bolo niekedy ťažké. Po zoznámení z obyvateľmi farmy nám farmár ukázal čo budeme každé ráno robiť. Mali sme pozametať stajne a napojiť kone. Potom nám ukázal jednotlivé kone, ktorým sme mali vyčistiť kopytá a vziať ich do kruhovky pred stajňami. Každého koňa, ktorého nám vybral sme mali v kruhovke lonžovať 20 minút, 10 do jednej strany a 10 do druhej. Na obed sme mali dve hodiny prestávku. Pani učiteľky nám na obed nosili čo sme si vybrali. Najviac nám chutili francúzske syry, ktoré boli fakt špecialita. Po obede sme znova napojili a pozametali do boxov slamu. Potom sme lonžovali ďalšie 4 kone. Asi okolo štvrtej sa kone kŕmili doplnkovým granulovaným krmivom na to sa vždy najviac tešili. Kŕmiť sme začínali od vrchnej stajne, potom ku poníkom a nakoniec do spodnej stajne. Koňom sa čistilo dvakrát do týždňa. Nebolo to ťažké aj keď tam bolo veľa koní pretože farmár im čistil na stroji, my sme to už len dočisťovali. Dvakrát do týždňa sme tiež chodili jazdiť na koňoch, ktoré nám vybral farmár. Môj sa volal Bensergao a Simina bola Klara. Zo začiatku sme chodievali spolu do kruhovky kde boli aj prekážky, neskôr sme chodili aj samé. Farmár sa nám snažil vysvetliť čo robíme zle a čo máme zlepšiť. Aj keď sme po francúzsky nevedeli skoro nič vždy sme sa pochopili a farmár nás chválil.

  

Miška Kršíková 

Každý deň sa ráno kŕmili kone ovsom a zmeskou krmív, čistili boxy, dávala sa slama a zametala celá stajňa. Po dokončení sa dala voda štyrom koňom, ktoré nemali napájačky v boxoch, jedna kobyla Chanel nemala napájačku preto lebo ju používala ako vodotrysk a nie na pitie. Pred vedúceho jazdením sme mu vždy pripravili kone, očistili sa, osedlali, dali sa im uzdy a chrániče. Po každom odjazdení koňa sa kôň znova očistil a namastili sa mu kopytá, niekedy sa najskôr kone osprchovali sa až potom sa im mazali kopytá. Každé jedno sprchovanie koní bola zábava, bola som viac mokrá ako oni. Po obede sa dávalo vždy seno každému koňovi, piatim koňom sa seno ešte polievalo krhlou, aby ho mali vlhké, kvôli tomu lebo by kašľali, kvôli prachu. Každý druhý deň sa pracovalo s mladou kobylkou Fantasie, ktorá sa všetkého bála, nebola na nič naučená a vždy sa jej všetko zdalo nové a všetko ju prekvapovalo. Pracovalo sa so žrebcami aj pri kobylách aj mimo kobýl, lonžovali sa, čistila sa, mazali sa im kopytá, bandážovali sa im na noc aj cez deň nohy, boli to vysoko parkúrové kone, takže museli mať kĺby v teple. Každý utorok a stredu sme jazdili, bol to veľmi krásny zážitok, jazdiť parkúrové kone, venovať sa im a pracovať s nimi. Pomáhala som kone vykladať, nakladať, prevážať v prepravníku, vozili sme ovos a zmes výživových krmív kobylke so žriebätkom. Skladali sme parkúr, stavali sme parkúr, pomáhali sme pri obrábaní parkúru, striekali sme jazdiarne, pozorne sme sledovali tréningy vedúceho a dvoch zamestnankýň farmy. Dávali sa kone do výbehov, z výbehov, pri jednom lonžovaní bol vo výbehu vedľa jazdiarne žrebec a oproti nej ušla kobyla z výbehu. Dali mi na starosti žrebca, ktorého sme mali lonžovať, vystrájal, chcel sa dostať preč, ale ja som ho stiahla a dala do boxu. Robili sa práce okolo areálu klubu, hrabličkovalo sa, zametalo sa, zbieralo sa lístie a upravovali jazdiarne. V druhý večer sme mu dali darčeky, ktoré sme mu doniesli ako vďaku a poctu, vedúci bol milo prekvapený a vďačný, že sme mu niečo doniesli. Umývali sa podbrušáky, uzdičky sa mazali, aby sa nepoškodzovali, zametal sa priestor tam kde sa kone sedlali, Prvé jazdenie bolo celkom náročné už na začiatku, spolužiačke sa nechcel dať King chytiť, tak som išla na pomoc a chytila som ho. Dostali sme parkúrový tréning, ktorý ma veľmi bavil a som zaň veľmi vďačná, je to veľká pocta trénovať pod majstrom. Kone sa na noc dekovali, ale len tie v stajni, tie, čo boli vo výbehoch deky nepotrebovali, niektorým koňom z boxov sa nohy bandážovali aj na noc, niektorým všetky štyri niektorým iba dve. Zmotávali sme bandáže, čistili zubadlá, čistili sme kone, ktoré boli v boxoch, vyberalo sa staré, tvrdé seno z kŕmítiek a dávalo sa na novo čisté a nové seno. Zbierali sme hnoj z jazdiarne, aby bola čistá a pripravená na polievanie a na ďalší tréning. V krytej jazdiarni sme stavali oplotenie poza ktoré kone na voľno skákali a zisťovalo sa ako vysoko skáču, aké majú rezervy a či sú nadané na parkúr. Maľovali sme kavalety, ktoré už boli staré a mali už zodratú farbu, maľovali sa hlavne kvôli blížiacim sa pretekom, ktoré sa konali na našej farme. Ja som najprv ale musela ísť striekať krytú jazdiareň, aby bola pripravená na nasledujúci tréning, potom som išla maľovať kavalety podľa určených farieb. Namaľované kavalety sa museli preniesť do stajne pre poníky aby farba nenavlhla rosou a aby sa nezničili ak by v noci fúkalo. Ometali sa pavučiny z boxov, čistili sa boxové dvere, primetali sme slamu v boxoch aby nevytŕčala do uličky, vedúci mi vysvetľoval ako mám správne držať lonžku, aby sa mi prsty do nej nezamotali a aby ma kôň nestiahol so sebou ak by si chcel vyhodiť z kopýtka. Merali sme Fantasie aká je vysoká, vyvádzala sa do výbehu a z výbehu do boxu, čistili sa jej kopytá a mastili. Doviezli na farmu dve nové kobyly, dávali sa do boxov a preberali sa od nich papiere. Čistila som prepravník, v ktorom sa prevážal kôň z našej farmy, ktorého vedúci predal. Premiestňovala som ovos z vreca do kŕmneho koša, lebo v koši ho už bolo málo, spratávala som vrecia a pozorne som počúvala vedúceho, keď mi vysvetľoval, čo a kam mám dať. Pásla som aj kone hneď vedľa jazdiarne aby sa po tvrdom tréningu trochu zregenerovali. Stáž vo francúzsku je niečo veľmi záživné a dá to každému, čo tam bol veľmi veľa do života. Sú to dni a týždne strávené v cudzej krajine, s novými ľuďmi, novými tradíciami a novými štýlmi života. Odbor, ktorý študujem mi umožnil spoznať novú krajinu, nových ľudí, získať úžasné zážitky a veľa nových skúseností.

  

Ivka Dlužaninová 

Každé ráno keď sme vstali a naraňajkovali sme sa tak sme šli vonku kde sme koňom vyčistili boxy, sliepkam sme dali nové seno kde spali. V pondelok nám naša farmárka povedala, aby sme umyli všetky kone. Bolo to veľmi zábavné. Každého koňa, čo sme umyli tak sme mu vyčistili kopytá, natreli kopytá olejom a poriadne sme ich vyčistili. Vyčistili sme hlavne nohy, kde im muchy kládli vajíčka. Večer sme nakŕmili všetky kone, ale predtým ako sme ich išli kŕmiť tak sme ich zavreli do boxov. Každý kôň mal svoj vlastný box.  Kŕmili sme aj sliepky a pávy. Každý večer sme chodili tri kone Carry, Quintanu a Miss odniesť do výbehu a ráno sme ich priniesli naspäť. V utorok sme šli jazdiť. Ja som jazdila na veľmi úžasnej kobyle ktorá mi strašne prirástla k srdcu a volá sa Little Miss. Bola to moje zlatíčko. Večer sme boli s našou farmárkou navštíviť chalanov z prasacej farmy. Kde som sa musela kúpať v ich bazéne kde bola strašne studená voda, ale to nevadí. Naša farmárka išla za ten čas domov nakŕmiť kone a potom prišla po nás. V stredu sme umývali hlavné brány, pretože naša farmárka tam chcela namaľovať logo farmy. Poobede sme maľovali boxy. Vo štvrtok bol na farme kováč. Bol veľmi milý a naučili sme ho zopár slovenských slov. Upravoval koňom kopytá a podkúval ich. V piatok sme mali za úlohu vyčistiť všetky sedlá a dečky. Najťažšie bolo na tom to naspäť poskladať ale naša farmárka nám s tým pomohla. Druhý pracovný týždeň začal návštevou Mestskej radnice mesta Chateauroux, kde nás privítal starosta mesta, ocenil prácu učiteľov a snahu žiakov absolvovať časť ich štúdia v zahraničí a pripravil nám malú recepciu. Týždeň potom už prebiehal pracovne. Posledný víkend sme zorganizovali slovenský večer pre všetkých ľudí, ktorí nám pomohli zorganizovať našu stáž a ktorí buď boli v rámci projektu Erasmus+ na Slovensku alebo sa sem v rámci projektu chystajú. Aj touto cestou ďakujeme všetkých ktorí nám pomohli zorganizovať a prispeli k úspešnému priebehu projektu Európsky farmár.

 

 

autor: T.H, Z.L, M.H

Fotogaléria