EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ÚČASŤ NA DŇOCH VIDIEKA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Dňa 11.IX.2009 sa naša trieda IV..A spolu so IV..ŽP, I.PV, II..PV a časťou triedy II.AM zúčastnila na podujatí DNI VIDIEKA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2009. Miestom podujatia bolo Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline. Viacerí z nás boli vo Múzeu Liptovskej dediny prvýkrát a ďaľší ho navštívili po dlhšom čase. Preto bolo príjemným spestrením aj absolvovať prehliadku objektov ľudovej architektúry s odborným výkladom lektorov / kaštiel, kostol /. Po tejto prehliadke sme zamerali pozornosť na prezentáciu ponuky tovaru v predajných stánkoch. V ponuke ich tovaru dominovali ľudovoumelecké predmety / napr. tkamé koberce, drôtované výrobky, výrobky zo šúpolia, medovníky /.
Dni vidieka využili aj niektoré firmy na propagáciu svojich výrobkov / výrobky z medu, mäsové výrobky, parené syry, oštiepky, nite, korbáčiky a iné / Šancu dať o sebe vedieť využili aj dve školy, ktoré majú odbory zamerané na problematiku vidieckeho rozvoja / Stredná odborná škola rybárska Mošovce a Stredná odborná škola lesnícka Liptovský Hrádok /
POZNÁMKA : PREHĽAD VŠETKÝCH VYSTAVOVATEĽOV JE UVEDENÝ VO FOTOGALÉRII !
Účasť na odbornom workshope, ktorý bol zameraný na PRIAMY PREDAJ Z DVORA sme využili len čiastočne, lebo bol určený len pre registrovaných účastníkov a tak do VOZÁRNE, kde sa prednášky uskutočnili sa z kapacitných dôvodov dostali len niektorí z nás. Bolo to aj dobré,lebo dnu sa dostali len tí, ktorých to ozaj zaujímalo.
POZNÁMKA : PREHĹAD VŠETKÝCH PREDNÁŠOK JE UVEDENÝ VO FOTPGALÉRII !
Ostatní využili čas na prehliadku exponátov železničky. Celkove môžeme za seba skonštatovať , že táto akcia bola na program veľmi zaujímavá. Škoda, že väčšina študentov z PV odboru javila o prehliadku skanzemu a stánkov vystavovateľov minimálny záujem.

autor: V.O , N.P / 4.A/ + T.H

Fotogaléria

PREHLIADKA MÚZEA LIPTOVSKEJ DEDINY.
Pre väčšinu z nás bolo prjemný
MIESTO KONANIA ODBORNÝCH WORKSHOPOV - VOZÁREŇ
WORKSHOP : PRIAMY PREDAJ Z DVORA
Medzi študentov, ktorí mali zá
WORKSHOP PRIAMY PREDAJ Z DVORA
Zaujal aj pani profesorku Vaňo
WORKSHOP PRIAMY PREDAJ Z DVORA
Atmosféra vo VOZÁRNI, kde sa u
STÁNOK STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY RYBÁRSKEJ MOŠOVCE
PROPAGÁCIA ODBOROV NA SOŠ - RYBÁRSKEJ MOŠOVCE
Juarj ŠERÍK - ČADCA
Tento vystavovateľ nielen ponú
PD SKLABIŇA
V stánku tohto poľnohospodársk
Mária BALAČINOVÁ - KOŠŤANY NAD TURCOM
Medovníky v tomto stánku zauja
Magdaléna ŽILINSKÁ - MARTIN
V tomto stánku okrem medovníko
LAND PRESS, a.s. Bratislava
V rámci akcie sa propagovali a
POVAŽSKÁ LESNÁ ŽELEZNIČKA
Súčasťou nášho programu bola a
I.PV. + II.PV
škoda, že študenti z učebného
PREHĽAD VYSTAVOVATEĽOV NA DŇOCH VIDIEKA.
PROGRAM
Prehľad odborných prednášok v