EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

22.12.2017 VIANOČNÁ BESIEDKA A VIANOČNÁ CUKRÁREŇ 2017

Aj tohtoročný odchod na Vianočné prázdniny bol spestrený VIANOČNOU BESIEDKOU a VIANOČNOU CUKRÁRŇOU, ktorá sa uskutočnila 22.12.2017. Jej program bol trocha rozpačitý, ale kto chcel, mohol sa dozvedieť o histórii Vianoc a jeho symbolov, zatlieskať účinkujúcim v kultúrnej časti programu a žiakom, ktorí boli odmenení za dobré výsledky v súťažiach, ktoré boli organizované v predvianočnom období, ochutnať cukrovinky a vianočný punč vo Vianočnej cukrárni.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

22.12.2016 VIANOČNÁ BESIEDKA A VIANOČNÁ CUKRÁREŇ 2016 :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky, ktoré sú obsahovo zamerané na VIANOČNÉ BESIEDKY v predchádzajúcich školských rokoch.

autor: T.H, F.F

Fotogaléria

Posledné úpravy cien pre žiakov za ich dobré
umiestnenia v predvianočných s
Vianočnú cukráreň tvorili cukrovinky od
jednotlivých tried.
Príprava punču bola v réžii pani učiteľky
Ing .HALUŠKOVEJ.
Miesto konania - priestory jedálne, sa postupne
zapĺňa.
Medzi prvými pedagógmi boli dvaja Stanovia,
Ing. Stanislav FERIANC a MOV S
V kultúrnom programe dominovala I.A
Pri spievaní vianočných pesničiek vypomohli
žiackemu spevokolu pani riadit
Zaujímavú variantu spevohry predviedli žiaci z
II.AM a IV.S
Úvodné slovo pred začiatkom odmeňovania žiakov za
výsledky v školských predviano
A ZAČALO SA ODMEŇOVAŤ !
Koordinátorka pre prácu ŽŠR Mgr. GUOTHOVÁ
poďakovala žiakov, pedagogick
Vianočná koleda v podaní pani riaditeľky
Ing. FUZÁKOVEJ DVOROŽŇÁKOVEJ a