EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Sviatok svätého Mikuláša

Dnes je 6. december – Deň svätého Mikuláša.

Túto  starú tradíciu sme si pripomenuli aj na našej škole. Mikuláša zahral podpredseda žiackej rady Janko Hodoň žiak 2.A triedy, ktorý zvukom zvonca ohlasoval svoj príchod.

Sprevádzali ho anjeli a čertíci z 1. A Alex Lešková, Anička Gočálová, Alexandra Bukovinská a Vanesa  Lištiaková z 2.A. Veríme, že sa všetci študenti a zamestnanci školy potešili Brumíkovi a mandarinke. 

Mikulášsky atmosféru milo doplnili študentky 2.A triedy Sonička Dobríková, Anička Klimeková a Miška Kršíková, ktoré sa prestrojili na sobíkov. Za fotodokumentáciu ďakujeme Kristínke Hybianovej z 3.A.

Ste zvedaví, ako to celé  začalo? Naozaj sv. Mikuláš existoval?

Osobnosť svätého Mikuláša je tak trochu zahalená tajomstvom. O jeho živote sa zachovalo len veľmi málo písomných zmienok. Mnohé skutočnosti z jeho životnej púte sú len dohady a z osobnosti sv. Mikuláša časom vznikla bytosť opradená legendami. Faktom je, že Mikuláš existoval. Narodil sa na pobreží Malej Ázie niekedy okolo roku 270. Písomné dokumenty potvrdzujú, že bol biskupom v meste Myra (dnes mesto v Turecku). Stalo sa tak niekedy okolo roku 300. Sv. Mikuláš žil v časoch veľkého prenasledovania kresťanov. Istý čas bol sám väznený a prežíval veľmi ťažké chvíle v krutých a nemilosrdných podmienkach väzenia. Ani to však nezničilo jeho presvedčenie, za ktoré bojoval s neuveriteľným odhodlaním. Za svojho života veľkú časť svojej energie venoval boju proti arianizmu. Toto staré učenie pochádzalo od biskupa z Alexandrie nazývaného Arius. Podľa kresťanského učenia je Boh v troch božských osobách, teda Otec, Syn a Duch Svätý. Arianizmus vychádzal z presvedčenia, že ešte pred samotným stvorením sveta Otec stvoril Syna – teda Ježiša Krista. Niceijským koncilom v roku 325 bol arianizmus odsúdený. Sv. Mikuláš bol veľkým a zanieteným kresťanom. Čo je však najdôležitejšie, učenie prenášal do svojho každodenného života. 

Bol to muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6.decembra niekedy v rokoch 345 až 352.

K Mikulášovi sa viaže niekoľko legiend

K menu tohto svätca sa viaže niekoľko legiend. Podľa prvej Mikuláš zabránil zúfalému činu otca, ktorý chcel, aby sa jeho dcéry stali kurtizánami, pretože nemal pre ne svadobné veno. Všetko začalo tak, že nešťastný otec prišiel o všetky svoje peniaze. Nebol schopný dcéram zabezpečiť veno a bez vena ich nechcel žiadny ženích. Zúfalstvo prinútilo otca, aby sa uchýlil k smutnému rozhodnutiu. Legenda hovorí, že sv. Mikuláš dal tajne do okna mešec plný zlatých mincí a tak zachránil prvú dcéru. Podobne sa zachoval aj pri ďalších dvoch dcérach.

Podľa ďalšej legendy zachránil sv. Mikuláš troch námorníkov, ktorí sa ocitli v zajatí bleskov a hromov na rozbúrenom mori.

Tretia legenda hovorí o sv. Mikulášovi ako záchrancovi troch mladíkov, ktorých chcel hostinský zabiť a uložiť do sudov. Vznik a šírenie týchto legiend spôsobilo, že sv. Mikuláš je patrónom národov, námorníkov a detí. S jeho menom je spojené číslo 3 a často je vyobrazovaný napríklad s tromi mešcami alebo tromi sudmi.

 

autor: AS

Fotogaléria